Zelfonderzoek hoogbegaafdheid

Zelfonderzoek naar hoogbegaafdheid

Je zelfbeeld vertelt vaak een ander verhaal, daarom is het moeilijk om een zelfonderzoek naar hoogbegaafdheid in te stellen. Vergelijken met alom erkende hoogbegaafde medestudenten, collega’s, broers, zussen of vrienden zorgt voor een negatieve kijk op jezelf en aan hoogbegaafdheid durf je niet te denken. Maar hoe kom je er dan achter of je hoogbegaafd bent?

Algemene visie op zelfonderzoek naar hoogbegaafdheid

Dit blog geeft een algemene visie op het ontdekken van hoogbegaafdheid bij jezelf. Het woord zelfdiagnose gebruik ik niet. Een diagnose wordt gesteld bij een beperking, ziekte of aandoening. Hoogbegaafdheid valt onder geen van deze begrippen. Hoogbegaafdheid is een persoonskenmerk en houdt meer in dan een IQ van 130 of meer.

Overschatting en onderschatting van jezelf

Het komt voor dat volwassenen via hun hoogbegaafde kinderen herkenning in de persoonskenmerken van hoogbegaafdheid vinden. Het komt ook voor dat volwassenen zichzelf overschatten en compensatie willen voor negatieve ervaringen in het verleden. Denk aan veel negatieve ervaringen op school, studie of het gezin. Men denkt dan: het woord hoogbegaafdheid kan dat alles verklaren.

Misvattingen over hoogbegaafdheid voorkomen

Mensen zoeken vaak bekrachtiging bij zichzelf of bij anderen. Om misvattingen en misdiagnoses te voorkomen is het van belang om een objectieve, deskundige blik van een professional te vragen. Mijn tip is: vind een professional die ervaring heeft met hoogbegaafdheid, die jouw hele systeem erbij betrekt en met wetenschappelijk onderbouwde instrumenten werkt.

Door persoonlijke gesprekken en de inzet van verschillende instrumenten kan duidelijk worden of er sprake is van hoogbegaafdheid.

Hieronder licht ik drie instrumenten toe.

Drie instrumenten die helpen bij zelfonderzoek naar vermeende hoogbegaafdheid

Er zijn veel onderzoeksinstrumenten in omloop. Persoonlijk ben ik voorstander van, en werk ik met wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde methodieken en instrumenten.

Persoonlijkheidsonderzoek

Een persoonlijkheidsanalyse, assessment, talentenanalyse of welke woorden er aan gegeven worden, brengt gedrag en persoonlijkheid in kaart.

Dit persoonlijkheidsonderzoek kent geen standaard profielen, types of kleurenprofielen. Ik werk met de TMA Talentenanalyse. Dit wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidsonderzoek legt een fundament waar je op voort kunt bouwen. De TMA (Talent Motivatie Analyse) biedt tevens, oordeelloos en gebaseerd op de positieve psychologie, concrete handvatten om het aanwezige potentieel volledig tot ontplooiing te laten komen.

Energielekken die kunnen leiden tot burn-out of bore-out worden in kaart gebracht en de ontwikkeladviezen en ideale werkomgeving geeft richting in de zoektocht wat bij je past.

Therapie/ coaching

Wij werken met ACT. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een nieuwe stroming binnen de psychologie die op een aantal vlakken verschilt van andere stromingen. Het belangrijkste verschil is dat ACT niet doet aan ‘positief denken’. ACT probeert mensen uit hun hoofd te halen. We gaan samen onderzoeken hoe jij je leven wilt leiden. ACT houdt, net zoals ik, niet van de negatieve labels die door hulpverlening vaak op mensen worden geplakt.

Volgens ACT is het hebben van angstige en negatieve gedachten en gevoelens heel normaal. Niet alle gebeurtenissen kan je naar je eigen hand zetten, dingen overkomen je ook gewoon. Het hoort bij ons mens zijn.

Misschien ben jij gevoed met het idee dat psychische problemen hebben ‘abnormaal’ is, of zelfs ‘slecht’. In dat geval nodig ik jou graag uit om dit ACT-programma verder te gaan volgen. Wie weet ontdek je dan zelf hoe bevrijdend ACT kan zijn.

Je mag denken wat je denkt, voelen wat je voelt, en mag doen wat je droomt!

Gijs Jansen

Onderzoeksinstrumenten

Intelligentietesten

Een aantal van mijn cliënten willen graag bevestiging van hun hoogbegaafdheid door de uitslag van een intelligentietest. Ik neem geen intelligentietesten af.

Mijn advies is: investeer in een gedegen intelligentieonderzoek dat door een BIG- geregistreerde psycholoog of orthopedagoog wordt afgenomen. Indien gewenst verwijs ik graag door. Al wil ik wel vermelden dat een intelligentietest voor mij geen voorwaarde is om jezelf hoogbegaafd te noemen..

Voor-/ nadelen balans

Door het invullen door jezelf en anderen van een ‘voor-/ en nadelenbalans’ wordt een screening gedaan op kenmerken van hoogbegaafdheid. Zo nodig kan dit getoetst worden met andere tests.

Waarom hulp zoeken in plaats van een zelfonderzoek naar hoogbegaafdheid?

Op basis van de intake worden doelen opgesteld voor de coaching. Er zijn globaal vijf doelen te benoemen.

 1. Vermindering van klachten
 2. Zelfacceptatie hoogbegaafdheid
 3. Vergroten van copingvaardigheden
 4. Verandering van kerncognities
 5. Versterken van helpend gedrag

Wil je meer weten wat jou kan helpen in je zelfonderzoek naar hoogbegaafdheid?

Bekijk het YouTubekanaal met veel informatieve video’s over hoogbegaafdheid, kwaliteiten en valkuilen, herkenning van hoogbegaafdheid, hoe je brein werkt en veel meer.

Je kunt ook een gratis kennismakingsgesprek aanvragen.

gratis online coaching sessie

Herkenning van hoogbegaafdheid

Menigmaal kreeg ik te horen dat ik mijn collega’s niet of onvoldoende meekreeg en toen las ik op jouw site over herkenning van hoogbegaafdheid.

Op diverse sporen lijk ik een mismatch te hebben met collega’s, maar ook met leidinggevenden. Niet altijd komt het tot een conflict, maar een conflict kan wel snel om de hoek komen kijken.

Als jochie van zes jaar kreeg ik al te horen dat ik te snel ging. Nu wil ik het eigenlijk gewoon gezellig met mijn collega’s hebben en mijn ding doen. Ik hoef geen vrienden met iedereen te zijn, maar ik weet niet hoe ik de balans tussen individualisme en dikke vrienden kan houden.

Gesprek met leidinggevende

In een recent gevoerd gesprek met mijn leidinggevende kwam mijn snelle manier van analyseren en aanbieden van oplossingen ter sprake. Mijn leidinggevende vroeg mij hoe ik die snelheid beter kan reguleren.

Ontdekking en herkenning van hoogbegaafdheid

Ik heb in het verleden al eens coachingsessies doorlopen. De coach had geen ervaring met hoogbegaafdheid maar constateerde dat het een combinatie is van hoogbegaafdheid en een stukje autisme is. Ik kan heel gestructureerd en gefocust werken en leg graag kleur bij kleur bijvoorbeeld. Ik vraag me af of autisme aan de orde is.

Herkenning van hoogbegaafdheid op de website

Tja en toen ging ik op zoek naar meer informatie over autisme en hoogbegaafdheid. Toen kwam ik gisteren jouw site tegen.

Wat een herkenning en waardevolle informatie op Platform Hoogbegaafd 3.0.

Ik bleef lezen en dacht: hé zo ben ik ook en meer van dat soort aha ervaringen.

Herkenning van hoogbegaafdheid, wat nu?

Ik weet dat is die snelheid niet van mijn collega’s mag verwachten. Ik heb er wel moeite mee om te begrijpen dat ze mij niet snappen. Kan jij me vertellen of er sprake is van autisme en hoe ik zaken kan faseren? Ik wil mijn collega’s inspireren en motiveren. Maar hoe doe ik dat?

Nu zag ik o.a. de 1 op 1 coaching op je site en ik vraag mij af in hoeverre en op welke manier ik handvatten kan krijgen. Handvatten zodat ik meer en beter kan integreren in het team. Maar ook hoe ik ervoor kan zorgen dat mijn onderzoeken, analyses en oplossingen ook daadwerkelijk worden gedragen.

Communicatieproces

Ik ga van stap 1 naar 10. Ik leg vertel ze van de analyse en het doel, maar hoe kom ik bij het begrip van de ander? Ze snappen het niet, en hoe geef ik dat communicatieproces nu effectief handen en voeten?

Jij hebt ervaring met hoogbegaafdheid, communicatieprocessen en de persoonlijkheid van mensen.

Faseren van zaken

Is het herkenbaar dat je collega’s niet/ moeilijker meekrijgt? Daar heb ik, Larinda, ook mee gekampt.

Ik had geen idee dat de teamleiders niet meebewogen omdat ik veel te snel ging. Als je weet hoe het bij jezelf werkt, krijg je inzichten en ik kan je handvatten geven hoe je collega’s meekrijgt.

Maar als samenwerken en meekrijgen van collega’s niet bij jou als talent is aangelegd, kan je handvatten, tips etc. krijgen, maar dan wordt het erg moeilijk.

Een persoonlijkheidsonderzoek is dan een eerste stap naar jouw eigen gebruiksaanwijzing.

Drie tips om collega’s mee te krijgen

Herkenning van hoogbegaafdheid zorgt ervoor dat er veel kwartjes bij jou gaan vallen. Als je jezelf goed kent, kan je ook beter aan anderen uitleggen wat jij nodig hebt. Hieronder vind je drie tips om collega’s makkelijker in jouw snelle communicatie mee te krijgen.

 1. Wees je er bewust van dat jij sneller dan de rest bent, zorg dat je op momenten dat je moet wachten tot de ander zover is, iets te doen hebt. Denk aan je mailbox legen, voorbereiding voor een ander project of bel die zieke collega eens.
 2. Bedenk dat niet alles snel hoeft. Het is ook nuttig om regelmatig te reflecteren. Kijk eens van een afstandje naar je werkhouding (fysiek en mentaal). Houd jij het nog vol? Heb je voldoende zin en energie om je werk te doen? Geniet je van je werk? Genieten is ook reuze belangrijk!
 3. Geef anderen ook de ruimte om hun werk op hun manier te doen. Pas je niet aan hun tempo aan, maar betrek collega’s bij beslissingen en luister welke aanpak zij voor ogen zien. Vaak zijn er meerdere wegen naar Rome en is de snelste weg niet altijd de beste.

Wil jij eens sparren over wat je nog meer zou kunnen doen of wat jou zou kunnen helpen?

Ik stel voor dat we een videocall afspreken waar we in kennismaken en ik met je mee kan denken.

Boek over hoogbegaafdheid

Een boek schrijven over hoogbegaafdheid staat op mijn verlanglijstje, waar wil jij meer over weten?

E- Books

Tot op heden heb ik tientallen E- Books geschreven. Een van de meest inzichtgevendste is “I am who I am”.

Er zijn door anderen veel boeken over hoogbegaafdheid geschreven. Op mijn lijstje staat ook nog: een boek over hoogbegaafdheid schrijven.

Welke onderwerpen zou jij in mijn boek willen zien?

Wil je mij helpen?

Wil je mij helpen en via het contactformulier een berichtje sturen met een aspect rond hoogbegaafdheid of hoogbegaafdheid & ondernemen waar jij graag meer over zou willen weten?

Het E- book “I am who I am” is een boek over verschillende aspecten van hoogbegaafdheid

Ruim 3000 mensen lazen het E- Book “I am who I am”. Ik kreeg veel veel reacties van herkenning, confronterend en inzichtgevend.

Het E- Book “I am who I am” vat 37 pagina’s samen in vijf hoofdstukken. Ik zie prachtige foto’s en inspirerende quotes.

Soms denk ik: waar haal ik het vandaan? Vraagje: is dat nu creativiteit?

De hoofdstukindeling is als volgt:

 1. Hoogbegaafdheid en zelfbeeld
 2. Laag zelfbeeld versus jezelf zijn
 3. Minder kritisch, meer jezelf zijn
 4. Niemand hoeft zich aan te passen
 5. Het magische moment verdwijnt en dan?

Teruglezend denk ik: wat ontzettend veel informatie en elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal adviezen en praktische oefeningen.

Enkele onderwerpen uit het E- Book

 • Referentiekader
 • Perfectionisme
 • Faalangst
 • Hoogbegaafd en succesvol
 • Kritisch op jezelf
 • Vooroordelen
 • Stemmetjes in je hoofd
 • Trouw zijn aan jezelf
 • Onderpresteren
 • Onzichtbaar
 • Muren en kaders om je heen

En heel veel andere onderwerpen. Met zelfs een praktijkvoorbeeld uit mijn eigen leven. (Teruglezend denk ik: best kwetsbaar geschreven).

Community

Om meer inzicht te geven en handvatten om om te gaan met hoogbegaafdheid heb ik Platform Hoogbegaafd 3.0 opgericht. Er is een speciale website Hoogbegaafd 3.0. Hier vind je veel gratis kennis, e- learnings en artikelen.

Neem een kijkje op de website en wordt ook lid van de fijne besloten Facebookgroep Hoogbegaafd 3.0. In een fijne opbouwende sfeer helpen deelnemers elkaar en wordt inspiratie gedeeld. Herkenning en ontmoeting staat centraal op Platform Hoogbegaafd 3.0.

Vraag hier het boek “I am who I am” over verschillende aspecten van hoogbegaafdheid aan

“Zelfinzicht en reflectie zijn het begin van jouw nieuwe toekomst.”

Larinda Bok- van der Voet
Hoogbegaafden hoogbegaafdheid coach

De nr. 1 reden waarom je geen passende hoogbegaafdheid coach vindt

Wist je dat het praktisch onmogelijk is om tussen de (coach)bomen door het bos te zien? Er zijn veel coaches die denken alles te kunnen.

Deze coaches hebben een algemene studie gedaan en geen specialiteit. Dat maakt het onmogelijk om vaardig en competent te zijn op het gebied van hoogbegaafdheid.

Met zoveel algemene coaches is de keuze voor een passende hoogbegaafden coach niet altijd gemakkelijk.

De nr 1 reden

De nr. 1 reden waarom je geen passende hoogbegaafdheid coach vindt, lees je in dit blog.

Stel jezelf onderstaande vijf vragen om tot de keuze van een passende hoogbegaafdheid coach te komen

Neem pen en papier, google op hoogbegaafdheid coach en bekijk de websites van hoogbegaafden coaches. Beantwoord onderstaande vijf vragen.

Wie

Als coach en hoogbegaafde werk je nauw samen. Bekijk de website en voel bij wie jij je het meest op je gemak voelt. Is dat degene die jou op basis van je interesses en capaciteiten, het meest zou kunnen helpen?

Werkt deze coach met hoogbegaafde kinderen, volwassenen of ouderen?

Waar werkt de hoogbegaafden coach

Geeft de hoogbegaafden coach alleen live coaching of is er ook een mogelijkheid tot online coaching voor hoogbegaafden? Is de coach onderdeel van een samenwerkingsverband in een gezondheidscentrum of heeft de coach een privépraktijk? De kans dat je door iemand anders gecoacht wordt is groter bij coachbureau ’s dan een hoogbegaafden coach met een eigen praktijk.

Bij Unique Personal Branding word je door Larinda Bok gecoacht, zij is ook mentor van hoogbegaafde volwassenen. Iedereen die met Larinda samenwerkt krijgt meer energie en focus doordat zij leren om authentieke keuzes te maken in het vinden van hun weg naar meer betekenisgeving in leven, werk en relaties.

Voor vragen die buiten haar vakgebied liggen verwijst zij graag door naar gerenommeerde samenwerkingspartners zoals: hoogbegaafde kindercoaches, psychologen of coaches op specifieke ondernemersvraagstukken zoals SEO, websites, marketingcampagnes.

Wat kenmerkt de hoogbegaafdheid coach

Zorg ervoor dat je een hoogbegaafdheid coach kiest die gespecialiseerd is op het gebied van hoogbegaafdheid. Een coach die zelf geen issues heeft en waar je een klik mee voelt.

Vraag goed door op de expertise en beroepscertificeringen of registraties van de coach, gebruikte wetenschappelijke methodieken en diens levens- en werkervaring.

Dit voorkomt onrealistische verwachtingen over de dagelijkse praktijk en enorme teleurstellingen.

Wanneer is het tijd voor een hoogbegaafdheid coach

Het evenwicht tussen werk en privé is essentieel voor ons welzijn. De ervaring wijst uit dat hoogbegaafde volwassenen mét een coach of mentor meer veerkracht ervaren dan degenen zónder.

Het is elke hoogbegaafde volwassene aan te raden om minimaal een aantal keren per jaar te sparren en reflecteren met iemand die je aanvoelt en begrijpt. Ook iemand die op hetzelfde niveau kan spiegelen.

Dit helpt om de verbinding met jezelf, anderen en je werk te houden.

En nog belangrijker: het voorkomt dat je wordt blootgesteld een grote emotionele belasting die problemen kan veroorzaken zoals een burn-out of bore- out syndroom of een trauma.

Hoe loop ik als hoogbegaafde mijn pad

Het pad dat iedereen loopt is ook belangrijk.

 • Analyseer vanuit een objectief perspectief de benodigde tijd, moeite en voorbereiding.
 • Vraag jezelf af hoeveel tijd je aan coaching of mentoring kunt besteden.
 • Hoeveel ben je bereid te investeren in je coaching/ mentoring?

Over het algemeen zijn hoogbegaafden coaches flexibel in hun aanbod, zodat je in jouw eigen tempo vooruitgang kunt boeken. Dat vraagt echt maatwerk en geen standaardprogramma’s.

Het allerbelangrijkste is dat je de coach vindt die jou verder kan helpen. Ga altijd een kennismakingsgesprek aan en luister, kijk en voel of de klik er is. Dit blog helpt je hopelijk de juiste keuze te maken.

Wil jij

Een passende coach die diepgaande vragen stelt waardoor jouw eigen woorden naar boven komen?

Een passende coach met wie je kunt sparren en die je spiegelt zodat je de volgende stap kunt maken?

Meer betekenis in je leven, werk en relaties ervaren?

Stuur via onderstaande button een bericht en er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

hoogbegaafden en LHBTQ

Interview over opkomen voor hoogbegaafden & LHBTQ

Hoe zakenvrouwen en geloofsbuddy’s na 35 jaar inspreken in elkaars leven.

Hoogbegaafden & LHBTQ

Een interview geven voor een landelijke krant is niet niks.

Door onze kop boven het maaiveld uit te steken krijgen we commentaar.

Positief en negatief kritisch. Dat gebeurt en dat mag.

Wij deden wat we vinden dat we moesten doen.

Onze missie voor hoogbegaafden en LHBTQ

Het is onze missie om mensen te leren dat ze mogen zijn wie ze zijn.

Niet alle hoogbegaafde volwassenen zijn succesvol. Er zijn er een flink aantal die aan zichzelf twijfelen en daardoor vastlopen. Mariët zet zich in voor christelijke LHBTQ’s.

De overeenkomsten tussen onze doelgroepen zijn dat zowel hoogbegaafdheid als homoseksualiteit een klein onderdeel van je identiteit is. Er zijn zoveel andere dingen die ervoor zorgen dat je bent wie je bent.

Onbegrip

Er heerst bij beide groepen veel onbegrip. Wij helpen ze grip op dat onbegrip te krijgen. Daardoor krijgen ze grip op zichzelf, op hun omgeving en kunnen ze makkelijker omgaan met de reacties die ze krijgen.

Wij merken beiden dat mensen na een gesprek met ons meer voor zichzelf op durven te komen. Dat ze gaan staan voor wie ze zijn en wat ze kunnen en te bieden hebben. Het ontplooien van die talenten motiveert ons. Talenten moet je ten volle benutten en niet onder de grond stoppen.

Kritiek en positieve geluiden

Inspirerend, krachtig, wat een lef, maar ook kritische geluiden uit de achterban krijgen Mariët Baaij en ik te horen. Het daagt ons uit om vaker onze visie nog meer te laten horen.

Interview over hoogbegaafden en LHBTQ

Wil je het hele interview lezen? Klik op deze link.

Dankwoord

Eymeke Verhoeven interviewde ons. En kritisch als Mariët en ik zijn, deden we nog enkele suggesties die zij mooi verwerkte. Dank je wel Eymeke voor het fijne gesprek en Dirk Hol voor de mooie foto’s!

Bron

Nederlands Dagblad.

Doorpraten?

Neem contact op en we maken een afspraak.

thuiswerken hoogbegaafden

10 tips om bore-out tijdens het thuiswerken te voorkomen

Als straks alles weer ‘gewoon’ is. Iedereen weer naar kantoor gaat, de zorg weer de reguliere werkdruk heeft, als we gaan evalueren wat corona ons geleerd heeft…. Op die momenten gaan mensen uitvallen. En daar maak ik me zorgen om!

We kijken er naar uit dat alles weer ‘gewoon’ wordt, maar de veerkracht en het werkplezier heeft een jaar lang een grote knauw gekregen. Dit leidt tot uitputting van medewerkers, van ondernemers en vooral van hoogbegaafden.

Zij hebben andere energiegevers dan de gemiddelde mens. Zij lopen een grote kans op bore-out.

4 cruciale factoren voor werkplezier

Werkplezier wordt bepaald door

 1. de relatie met collega’s
 2. optimaal benutten van competenties
 3. regelruimte en vrijheid om te doen waar men energie van krijgt
 4. maatschappelijke relevantie van het werk

Hoogbegaafden hebben meer behoefte aan het vervullen van punt twee, drie en vier.

Thuiswerken en behoeften hoogbegaafden

Tijdens de coronacrisis wordt veel thuisgewerkt. Er is minder aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief kan gevoelig liggen. Het ontbreken van veel uitdaging, regelruimte en variatie in taken leidt tot bore-out bij hoogbegaafden.

Ondernemers kunnen makkelijker zelf uitdagingen zoeken, al blijft focus houden een terugkerend aandachtspunt. Juist bij thuiswerken ligt afleiding en verveling voor de hand. Dit demotiveert, biedt onvoldoende uitdaging en kan leiden tot bore-out.

Vicieuze cirkel

Veel hoogbegaafde medewerkers draaien rond in een vicieuze cirkel.

Zij zijn bang voor ontslag of problemen. Ook durven zij vanwege hun hoge ethische normen en waarden, niet te vertellen dat ze niet veel te doen hebben of dat ze uitgekeken zijn op hun werk.

Dat voelt voor hen als de kantjes eraf lopen en dat voelt niet goed. Toch zijn juist dit, de signalen van een bore-out.

Ondernemers voelen zich overwhelmed door alles wat op hen afkomt. Sommigen verdwalen in de informatiestroom of bedreigingen en niet iedereen ziet kansen. Het fysieke netwerk wordt kleiner terwijl het online netwerk enorm kan uitbreiden.

Uitbreiding van een online netwerk vraagt wel lef, weten wat je te bieden hebt en vaardigheden om dit te effectief te profileren.

Uitputting en stress bij thuiswerken

Medewerkers die niets zeggen ontwikkelen meer uitputting en stress wat ervoor zorgt dat zij vast gaan zitten in de situatie welke uitmondt in depressiviteit. Met alle gevolgen en kosten van dien. Voor leidinggevenden is het een veeleisende taak om in deze online tijd signalen van bore-out op te pikken.

Ondernemers geven leiding aan zichzelf, dit lukt de een beter dan de ander. Onderstaande tips zijn ook op ondernemers van toepassing.

Hoe voorkom je bore-out tijdens thuiswerken?

Signalen bore-out

Mensen zijn

 • snel geïrriteerd
 • ervaren geen plezier meer in hun werk
 • ontwikkelen een laag zelfbeeld
 • nemen geen initiatief meer
 • voelen zich futloos en/of komen moe over.

Onwetendheid en taboe over de bore-out

Hoogbegaafde mensen met een bore-out, proberen een bore-out te verbergen. Er is sprake van taboe en schaamte, of onwetendheid.

Ze doen alsof er niets aan de hand is en alsof ze het heel druk hebben, terwijl ze eigenlijk, uit verveling of missende uitdaging, andere dingen gaan doen zoals veel internetten in plaats van werken.

5 tips voor leidinggevenden van hoogbegaafde medewerkers

 1. Vraag bewust naar de energiebalans van je medewerkers en vraag wat de medewerker nodig heeft om geen energie te verliezen.
 2. Wees alert op signalen van terugtrekken of juist geïrriteerde, kort door de bocht reacties.
 3. Bied pro-actief ontwikkelmogelijkheden in de vorm van korte trainingen en cursussen.
 4. Geef gehoor aan de behoefte van hoogbegaafde medewerkers om vanuit autonomie en op hoog niveau meer vrijheid op het werk te krijgen. Deze vrijheid helpt om beter om te kunnen gaan met stressvolle situaties. De hoogbegaafde medewerker ziet zelf wel de ontwikkel- en verbeterkansen in het werk.
 5. Faciliteer onderzoek naar de sterkste punten van de hoogbegaafde medewerker, in plaats van te investeren in datgene waar iemand minder goed in is. Werken vanuit de sterke punten levert meer effect, werkplezier, efficiency en rendement op.

 5 tips voor hoogbegaafde medewerkers en ondernemers

Zit je op dit moment lekker in je vel en leef je voluit jouw talenten uit? Werken vanuit je sterke kanten geeft energie. Als jij merkt dat je weinig plezier meer in je werk hebt, futloos bent, je verveelt tijdens het thuiswerken wordt het hoog tijd om actie te ondernemen. Doe je dat niet, dan ben je hard op weg naar een bore-out.

Voorkom!

Probeer dat te voorkomen door onderstaande tips toe te passen.

 1. Onderzoek wat je leuk vindt. Vraag je leidinggevende om jouw persoonlijke opleidings- of scholingsbudget te mogen besteden aan een talentenonderzoek.
 2. Praat over je werkbeleving met je leidinggevende of de bedrijfsarts. Je kunt ook in gesprek gaan met een vertrouwenspersoon.
 3. Ga een interessante korte en inspirerende cursus of training volgen. Je intellect wordt geprikkeld en je ontmoet vast interessante mensen.
 4. Ontdek wat je wel wilt! Investeer voor een klein bedrag in een complete cursus, waar je als hoogbegaafde ontdekt wat jou betekenis en energie geeft.
 5. Onderzoek waar jouw regie en regelruimte in je werk zit. Kijk naar kansen! Wat kan wel, waar heb je invloed op en hoe kan je dat voor elkaar krijgen?

Als je je focust op de ene reden waarom iets wel kan, wegen de duizend redenen waarom iets niet kan minder zwaar.

Schaam je niet en bespreek je gevoel en waar je tegenaan loopt met een leidinggevende. Zoek naar veranderingen in je werkzaamheden.

En, als je zelfstandig ondernemer bent, zoek zelf naar mogelijkheden meer uitdaging te vinden in je werk en kom je daar niet goed uit, bespreek het dan met bijvoorbeeld een coach of een mentor.

Laat je inspireren door voorbeeldfiguren. Daar krijg je weer energie en ideeën van.

Meer weten over het voorkomen van een bore-out of kennismaken om te zien waar jij energie van krijgt?

Stel je vraag via onderstaande button en ik neem vrijblijvend contact met je op.

bore- out thuiswerken hoogbegaafd

Hoogbegaafd en thuiswerken: let op de sluipmoordenaar

Kruipt de tijd voorbij, voel je je niet uitgedaagd, stel je veel taken uit en voel je je leeg aan het einde van een dag? Let op! Bij thuiswerken ligt de sluipmoordenaar bore-out om de hoek!

Hoogbegaafd en thuiswerken

Je deed tot maart 2020 met veel plezier en energie je werk en nu…….. werk je verplicht thuis. De rust en prikkelarme omgeving waardeer je, maar die vergaderingen achter het beeldscherm….. doodsaai zijn ze. (Dat waren ze altijd al, maar nu extra. De anonimiteit van beeldbellen heeft wel als voordeel dat je de tijd hebt om je ideeën uit te tekenen ;-))

En toch voel jij je nutteloos. Je hebt last van uitstelgedrag en voelt je niet altijd even blij. Om dat depressiviteit te noemen gaat je te ver, maar somber ben je wel.

Hoogbegaafd, thuiswerken en gemis van collega’s

Je merkt dat je thuis sneller kunt werken, maar ook dat je langer moet wachten tot je collega’s acties ondernemen in de voortgang van het project. Je mist het overzicht in de projectplanning, de communicatie gaat niet vlekkeloos, je raakt de controle kwijt, maar boven alles……….. je verveelt je stierlijk.

Waar je voorheen temidden van de hectiek, samen met collega’s intens en gedreven met een project bezig kon zijn, lukt het je nu niet. Genieten van je werk is er niet meer bij.

Je hebt weinig contact met je collega’s en je leidinggevende doet haar best, maar vraagt niet door hoe jij je werkelijk voelt.

Bovendien hang je niet aan de grote klok hoe je er werkelijk bij zit. En toch……… je voelt het wellicht zelf ook aan: je voelt je niet vitaal maar ervaart stress. Jouw draagkracht en draaglast raken uit balans.

Je begrijpt alleen niet hoe dat kan, want:

 • zoveel werk heb je nu ook niet
 • het werk dat er ligt is eenvoudig
 • er is geen tijdsdruk…..

Chronische stress resulteert in burn- out/ bore- out

Het grote nadeel van thuiswerken is dat je weinig flow ervaart. Je wordt niet geïnspireerd door collega’s om je heen. De hoeveelheid werk is eigenlijk te weinig uitdagend om de tijd te laten vliegen. Je bent bang voor de stress die je ervaart, je wilt meer doen, maar je komt nergens toe. Dan ervaar je dat je traag wordt, je voelt je niet productief en bent vermoeid.

Dat knaagt aan je. Je merkt dat je privé ook prikkelbaar en lusteloos bent….. Let op! De sluipmoordenaar bore- out ligt op de loer.

Dat kan anders!

Je bent hoogbegaafd en moet thuiswerken? Ervaar je bovenstaande signalen? Trek aan de bel want als je er op tijd bij bent kan dat anders. Het begint met bewustwording.

Herkennen en erkennen hoe het nu écht met je gaat is een eerste stap. De stap om daar inzicht in te krijgen, kan je in de meeste gevallen niet alleen maken.

Een onafhankelijke deskundige blik helpt je om objectief naar jezelf en jouw situatie te kijken.

De juiste hulp met expertise in hoogbegaafdheid en bore- out

Mijn advies is zoek hulp! Laat het niet te ver komen. Juist nu je thuiswerkt is de kans groot dat je door blijft gaan en je nog vermoeider, overspannen of zelfs bore- out raakt..

Ik vraag je: neem je gevoel serieus en praat er met de juiste mensen over. Dan hoeft thuiswerken niet op een bore- out uit te lopen.

Vind de juiste hulp! Niet elke huisarts, bedrijfsarts, psycholoog of psychiater is bekend met bore- out. Deze mensen zijn écht goed opgeleid, daar zeg ik niets van. Alleen wordt er in hun integrale opleidingen weinig kennis gedeeld over hoogbegaafdheid en bore- out.

Wanneer je bovenstaande signalen herkent kan je ook zelf hulpverleners zoeken die wél bekend zijn met de verschijnselen van bore- out en hoogbegaafdheid.

5 tips voor leidinggevenden van hoogbegaafde thuiswerkers

Er zit veel onbenutte potentie in hoogbegaafde medewerkers. Voor leidinggevenden is het extra belangrijk om in de tijd waar veel thuisgewerkt wordt:

 • aandacht, erkenning en steun aan hoogbegaafde medewerkers te geven
 • alert te zijn op signalen van lusteloosheid, onproductiviteit en stress
 • aandacht te geven aan de werkbeleving, vraag hoe men zich voelt na een dag thuiswerken
 • informele bijeenkomsten te organiseren, (bij voorkeur met een aantal hoogbegaafde medewerkers bij elkaar, zodat ze elkaar kunnen aanvoelen en challengen)
 • te investeren in talentmanagement, bied je medewerkers een talentenanalyse aan en ga in gesprek welk werk écht past, dat is win- win

Vraag jij je af of je met een bore-out te maken hebt?

Als je aan het overleven bent, je wilt leren effectiever te worden, beter timemanagement te krijgen of meer voor jezelf op wilt komen, is het tijd om hulp te zoeken. De genoemde signalen zijn risicofactoren voor burn- out en bore- out. Als je in een kringetje door blijft draaien, treedt er geen verbetering op.

Een hulpverlener kan je helpen jouw situatie te herkennen en er niet ‘in te blijven hangen’. Laat jouw kwetsbaarheid je kracht worden!

Hoogbegaafd en thuiswerken? 5 tips

 • flow is een buffer tegen stress, je voelt je geïnspireerd en bruist van energie, zorg dat je dagelijks momenten van flow ervaart
 • zorg voor waardering, zowel materieel als immaterieel
 • zoek afleiding en ontspanning, ga wandelen, volg een leuke workshop binnen of buiten je vakgebied
 • elke keer wanneer je iets nieuws leert, geeft dat je een boost, investeer in persoonlijke ontwikkeling
 • vier je successen! Leg een dankbaarheidsdagboek aan waar jij je (kleine) succes van die dag in noteert

Wacht niet tot het te laat is, geen excuses!

Op het moment dat je excuses bedenkt om geen hulp te vragen, is de pijn nog niet groot genoeg. Mijn welgemeende raad is: wacht niet tot het te laat is.

Vraag je werkgever te investeren in jouw welzijn. Ga in gesprek met je leidinggevende, laat zien wat je te bieden hebt en vertel wat je wilt. Weet je dat niet precies? Investeer dan in een talentenanalyse waar je ontdekt waar je goed in bent, welke persoonlijke eigenschappen jou kenmerken en wat je nu écht wilt.

Kom een keertje kosteloos (online) kennismaken om te horen wat wij voor je kunnen betekenen. Neem contact op via de roze button hieronder.

hoogbegaafd ideëen niet begrepen

Mijn ideeën worden niet begrepen; heb je wel eens aan hoogbegaafdheid gedacht?

Heb jij wel eens aan hoogbegaafdheid gedacht omdat je ideeën niet begrepen worden? “Nee, waarom zou ik” zei ik schouderophalend? Ik haalde een hand door mijn haar en vertelde dat ik niet alleen maar tienen op school haalde. Bart vroeg mij zijn verhaal op te schrijven en te delen. Vandaar dit blog, met toestemming van Bart.

Mijn ideeën worden niet begrepen, ik heb nooit aan hoogbegaafdheid gedacht

Een collega met wie ik graag samenwerk zei: “Bart, ga eens met iemand praten, want ik denk echt dat jij hoogbegaafd bent. Je hebt zoveel en zulke fantastische oplossingen in ons bedrijf.”

Nou en….. al zou dat zo zijn, wat dan nog! Wat heb ik er aan dat ik hoogbegaafd zou zijn. Inderdaad, mijn capaciteitentesten zijn altijd wel boven gemiddeld, maar hoe bijzonder is dat. Ik hoogbegaafd? Nou en…..

Hoe kies ik een hoogbegaafdencoach?


Nadat mijn vriendin aangaf dat ze echt heel graag wil dat ik met een hoogbegaafdencoach ga praten, ben ik gegaan. Ik vond het erg lastig om een coach te vinden die bekend is met hoogbegaafdheid, die een aansprekende website heeft en die professioneel overkomt.

Eerlijk gezegd ben ik allergisch voor ervaringsdeskundigen die, nadat ze zelf iets hebben meegemaakt, denken dat ze mij kunnen helpen.

Ik wil een coach kunnen vertrouwen vanwege zijn deskundigheid, dat hij met wetenschappelijk onderbouwde testen werkt en dat hij zelf ook geen issues heeft.

Ook wil ik stevig kunnen discussiëren en niet aan het lijntje gehouden worden.

Ik vond een coach waarvan ik inschatte dat hij mijn ideeën over hoogbegaafdheid begrijpt

Op de eerste afspraak liet ik al snel mijn houding van nou en…… varen. De coach vroeg mij waar ik tegenaan liep in mijn werk.

Open en eerlijk vertelde ik dat ik vaak aan mezelf twijfel. Ik weet dat ik goede ideeën heb, maar dat het management daar niet naar luistert. Ik zie een probleem en er komt als vanzelf een oplossing bij mij naar boven.

Meestal is dat een oplossing die allerlei risico’s en problemen in de toekomst voorkomt.

En als ik daar mijn toelichting op geef zeggen ze: “dat kan niet, dat is niet goed doordacht of daar zijn we nu nog niet aan toe”.

Ik denk dan: ‘snappen jullie het dan niet? Zie je niet dat vreselijk lang gaat duren en dat dit mis gaat lopen?’

Gek word ik van al die trage mensen om me heen. En ik vraag me echt af wie er nu gek is; zij of ik? Ik denk het laatste want ik ben de enige binnen ons bedrijf die zo denkt, dus dat zal wel niet normaal zijn.

Mijn ideeën worden niet begrepen; dat heeft toch niets met hoogbegaafdheid te maken?

Ik voel me totaal niet begrepen en word er doodmoe van.

Het werk dat ik nu doe, doe ik met twee vingers in mijn neus en ik verveel me stierlijk. Ik merk ook dat ik er ‘s morgens vroeg al tegenop zie om naar mijn werk te gaan.

Ik moet weer zonodig….. ik sleep me naar mijn werk en hoop op uitdagende klussen.

Een zee van herkenning bij de hoogbegaafdencoach

De coach vertelde me dat hoogbegaafden snel en associatief kunnen denken. Zij zijn snel verveeld en passen vaak slecht in een groep.

Naar aanleiding wat de coach vertelde werd ik bevestigd in mijn gevoel dat ik met mijn vrienden over andere dingen praat dan de meeste mensen, dat de meeste van mijn vrienden ouder dan ik zijn. Bij de coach merkte ik ook op dat ik zijn zinnen niet afmaak, iets dat ik bij anderen vaak wel doe.

Wat gek is dit! De coach vertelde dat hoogbegaafden dit alles niet als bijzondere talenten zien omdat ze het normaal vinden dat ze zo denken en doen.

Hoe weet ik dat ik hoogbegaafd ben?

De problemen die ik schetste komt de hoogbegaafdencoach vaak tegen bij hoogbegaafden. Ik zei: “nou fijn dan, maar wat heb ik er aan dat ik hoogbegaafd ben? En hoe weet ik dat zeker?”

Ik vroeg: “zal ik een IQ test doen, dan weet ik het zeker.” Zijn antwoord verraste mij: “dat raad ik je niet aan, als ik zo met jou praat, dan zie ik zoveel persoonskenmerken van hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid is meer dan een hoge intelligentie. Ik ga je er meer over vertellen.”

Een zee van herkenning en begrip

Ik zal je vertellen dat er een zee van herkenning losbrak toen hij meer vertelde over wat hoogbegaafdheid inhoudt.

 • Dat je echt niet altijd tienen haalt.
 • Waarom ik mij suf verveelde tijdens de klassikale leesles in groep zeven.
 • Waarom het management na anderhalf jaar opeens met mijn idee naar voren komt terwijl ik het al 3000 keer heb aangegeven.
 • En waarom we nu opeens een sessie moeten hebben waar mensen zich over dat idee mogen uitspreken.
 • Hoe het komt dat ze nu opeens het plan met mijn oplossing gaan implementeren.

Ik heb ooit wel eens aan hoogbegaafdheid gedacht en wil nu verder om mezelf te begrijpen en waarom mijn ideeën niet worden begrepen

De hoogbegaafdencoach stelt voor om te beginnen met het geven van duidelijkheid over waar ik goed in ben en wat ik kan. Daar stem ik mee in, want heel diep van binnen voel dat dit me gaat helpen om te weten waar ik naar toe wil.

Ik wil graag mijn eigen plan trekken, maar ook connectie met mijn drijfveren maken. Dat twijfelen aan mezelf en onzeker zijn over wat ik nu écht kan wil ik niet meer.

Ik merk dat ik met de coach lekker snel kan schakelen en dat hij interessante dingen vertelt over mij, mijn drijfveren en hoe dit samenhangt met hoogbegaafdheid.

Herken jij het verhaal van Bart? Hieronder vind je vijf praktische tips die je helpen meer inzicht in jezelf en het onbegrip te krijgen.

Vijf tips om te zorgen dat jouw ideeën wel worden begrepen, ook al heb je nooit aan hoogbegaafdheid gedacht

 1. Kijk of je vanuit jouw positie invloed hebt op het proces en pak je kans
 2. Laat los in plaats van stuk te lopen op conflicten met collega’s
 3. Leer de kunst van het loslaten als je geen invloed hebt
 4. Verwacht niet automatisch dat anderen zien wat jij ziet
 5. Weet wat jouw grootste kracht is en zet die in je werk, je relaties en de maatschappij in

Wanneer je bovenstaande tips toepast krijg je een zinvoller leven waarmee je meer van betekenis kunt zijn. Je ervaart meer voldoening in je werk én je wordt een sympathieker mens.

Wil je met mij kennismaken om te zien of wij een klik hebben en ik jou verder kan helpen? Vraag via onderstaande button een gratis online coaching sessie aan.

hoogbegaafd creativiteit

Creativiteit is intelligentie die plezier heeft, 4 soorten creativiteit

Wat is creativiteit, wat doet creativiteit met je en hoe voel je je als je creatief bezig bent? Alle antwoorden vind je in dit blog.

Wat is creativiteit

Albert Einstein deed een prachtige uitspraak: “Creativiteit is intelligentie die plezier heeft”.

Is creativiteit aangeboren of aangeleerd (nature of nurture)? Mensen vinden het erg knap dat ik hen bewust maak van het feit dat zij creatief zijn. Maar wat is nu creativiteit en kan je zelf ook beoordelen of en hoe creatief je bent?

Creativiteit is een enorm pakkend talent

Zoals je weet gebruik ik voor een talentenanalyse de TMA-methodiek. Deze meet niet alleen welke aanleg je voor creativiteit hebt of wat je zou kunnen, maar ook wat jouw diepste drijfveer is, en met een score van 1 tot 9 wordt ook het niveau van je competentie gemeten. 

TMA omschrijft creativiteit als: originele of nieuwe ideeën en oplossingen kunnen bedenken; invalshoeken vinden die afwijken van de gevestigde denkpatronen. 

Een creatief persoon heeft de focus op grote lijnen, is innovatief en flexibel in zijn denken en werkwijze, (soms slordig).

Wat betekent het als je creatief bent

Een creatief persoon gelooft in zijn eigen vermogen en heeft het lef om met vindingrijke en ongewone oplossingen te komen. Een creatief persoon is onafhankelijk van geest.

Een creatief persoon heeft grote verbeeldingskracht en bedenkt originele oplossingen. Creatieve oplossingen kunnen bij voldoende ruimte en weinig regels of systemen binnen een organisatie leiden tot innovatieve oplossingen en producten. 

Bij te veel structuren, onvoldoende ruimte om out of the box te denken verdampen de creatieve ideeën en komt het niet tot innovatieve oplossingen, modellen en producten.

Welke creatieve vaardigheden zijn er?

Creativiteit uit zich niet altijd in het gemakkelijk oplossen van problemen. We kennen allemaal wel een schilder of muzikant die met verschillende materialen en methodieken een mooie compositie maakt. 
Een elektricien of een ICT-programmeur zet zijn creatieve talent in om een oplossing te vinden voor een functioneel probleem. Hij analyseert, spoort het probleem op en lost het op een praktische manier op.

Vier soorten creativiteit

Ik liet mij inspireren door het boek ‘Krachtig met KernTalenten’ en vond vier soorten creativiteit.

 1. Functionele creativiteit
 2. Esthetische creativiteit
 3. Mentale creativiteit 
 4. Oplossen abstracte problemen 

Functionele creativiteit

Functioneel creatief betekent dat iemand voor een functioneel probleem creatieve oplossingen kan vinden.

In combinatie met analytisch vermogen zorgt dit voor creaties door bijvoorbeeld een monteur, orthopedisch chirurg of een programmeur.

Wanneer iemand functioneel en esthetisch creatief is kan hij nuttige, mooie en originele dingen bedenken en maken. 

Oplossen van abstracte problemen

Iemand die creatief is in het oplossen van abstracte problemen, is resultaatgericht en bedenkt voor veel problemen een oplossing.

Esthetische creativiteit

Esthetisch creatief betekent dat iemand de handen uit de mouwen steekt om mooie dingen te maken. Zo iemand heeft vaak waanzinnige ideeën en maakt iets met prachtige kleuren en bijzondere vormen. Zo zie je soms de prachtigste kostuums in fantastische stoffen en kleuren. 

Mentale creativiteit 

Iemand die mentaal creatief is kan wegzweven en eindeloos reflecteren. Die persoon blijft ideeën creëren en fantaseren over van alles en nog wat. Niets is te gek.

Ben ik creatief?

Het antwoord is ja. Dit is concreet gemeten in de TMA Talentenanalyse. Het blijkt dat ik veel aanleg heb voor creativiteit en de scores wijzen uit dat dit talent goed is ontwikkeld. Ik scoor nl. hoog op creativiteit, out of the box denken en zeer hoog op analytisch vermogen, veelzijdigheid en oplossingsvermogen. Dit zijn allemaal talenten die meewerken aan het creatieve proces.

Praktisch houdt dit voor mij onder andere in dat ik

 • graag en makkelijk schrijf
 • goed ben in het bedenken van oplossingen voor een niet functioneel probleem
 • mijn creativiteit gebruik bij het ontwerpen van modellen en methodieken
 • out of the box oplossingen zie
 • graag kleurige kleding draag met altijd een knipoog in kleur/ stijl/ stof of een accessoire
 • mijn cliënten wil begrijpen en tijdens de gesprekken de verbanden zie en daarop doorvraag. Ik onthoud de antwoorden die de ander geeft en koppel gedurende het gesprek terug wat ik (tussen de regels door) zie, voel en hoor. De ander antwoordt op mijn vragen en brengt zijn eigen waarden, visie en ideeën ter tafel. Hierdoor krijgt hij meer focus en duidelijkheid, wat resulteert in een concrete richting of koers.

Is het te leren?

Creativiteit is een aangeboren talent. Het is goed te ontwikkelen en makkelijk ontwikkelbaar als je onafhankelijk kunt denken en handelen en weinig behoefte hebt aan orde en structuur. 

Als ik creatief bezig ben, ervaar ik flow. Alles lijkt vanzelf te gaan, ik lijk wel een ideeënfabriek en in rap tempo komen de ideeën en oplossingen tevoorschijn. Ik word er blij van en kan heel gefocust werken.

Verbaasd over creativiteit in mensen

Ik verbaas mij er telkens weer over hoeveel creativiteit er in mensen zit. Met verschillende onderzoeken en lifestyle en interessevragenlijsten en in een gesprek maak ik creativiteit zichtbaar.

Ik sluit dit blog af met een belangrijke tip voor het ontwikkelen en uiten van jouw creatieve vermogen: ‘ Vertrouw op jezelf en durf met minder voor de hand liggende ideeën te komen’.

Wil je ontdekken hoe ik jou kan laten zien hoe creatief jij bent? Maak via de roze button een afspraak voor een gratis coaching sessie.

de herfst kijkt vooruit en blikt terug

De herfst kijkt vooruit en blikt terug

De herfst kijkt vooruit en blikt terug

21 september 2020….herfst.

De herfst kijkt vooruit en blikt terug.

Terugkijkend op een ondenkbaar scenario wat werkelijkheid werd.

De herfst ziet moeite van mensen met de anderhalve meter afstand.

De herfst voelt het verdriet van de nabestaanden van COVID-19 doden.

De herfst ruikt de ontsmettingslucht van handhygiëne.

De herfst voelt de onzichtbare angst voor quarantainemaatregelen van verpleeghuisbewoners.

De herfst hoort de zorgen van het ziekenhuismanagement over het naderende griepseizoen.

De herfst blikt terug

Een half jaar geleden.

We wisten niet wat ons overkwam.

We hoorden het nieuws en zagen de minister-president, geflankeerd door de minister van volksgezondheid, welzijn en sport en de gebarentolken.

We hadden geen idee wat ons te wachtend stond maar toch….

Gingen de scholen dicht, stonden de kantoren leeg, sloten de kerken, was er geen toiletpapier meer te krijgen, werd het stil in de lucht, verdwenen de files.

Sloten de restaurants, de sportscholen, de zalencentra, onze kapsels veranderden en de IC’s waren overbelast.

Diepe sporen zijn in mensenlevens getrokken. 

En nu ervaren we, deze eerste herfstdag, nog steeds de intense impact van de COVID-19.

Wat voorheen zo gewoon leek gaat opeens niet meer. Diepe wonden zijn geslagen.

De herfst blikt terug

Zomer

Augustus en juli waren mooie, ogenschijnlijk gewone, zomermaanden.

Het was normaal zomerweer, maar dat was het enige normaal deze zomer?

Buitenlandreizigers pakten vaker de auto, vliegtuigen werden gemeden, vakantiegangers ontdekten met open mond de schoonheid van Nederland.

Stranden werden afgesloten voor Duitsers en Nederlanders die wilden recreëren.

Sporters trokken massaal naar buiten, de persconferenties waren even uit het vizier, de terrassen waren niet meer leeg, de kinderen waren weer zes weken thuis, het verplegend personeel kwam tot rust.

Het straatbeeld met mondkapjes werden een soort gewoon.

Juni

Door de bijzonder warme junimaand leek het ….

Of er iets uitgebrand moest worden. 

Iets dat niet in deze wereld, in de mensheid thuishoorde…..

Maar het lukte niet, de ziekenhuizen bleven vol.

Mei

In mei kwam de realiteit hard binnen. Te beginnen met de oorverdovende stilte op 4 mei op de lege Dam. 

Scholen en restaurants blijven dicht, sporten en grote evenementen bezoeken zat er niet in. 

April

April werd de gewenningsmaand.

Thuiswerken, lesgeven en de lieve vrede bewaren…. respect voor alle moeders en vaders!

De veerkracht van ondernemers werd op de proef gesteld

De lucht werd weer blauw en het water kraakhelder.

Maart

Maart 2020 was de maand van de waarheid.

De waarheid die we niet konden geloven maar die langer dan een half jaar zou duren.

Klappen voor de zorg was een klein gebaar, maar alleen klappen en een bonus van 1000 euro is onvoldoende voor een gezonde gezondheidszorg.

De herfst blikt terug

Het leek zo gewoon, maar dat was het niet.

In de verpleeghuizen hangt nog de angst voor sluiting nog in de gangen.

In de oefenruimtes bij fysiotherapeuten hijgen de COVID- 19 patiënten.

Horeca-eigenaren krabben zich achter de oren hoe ze zonder de prijzen te verhogen kostendekkend kunnen draaien.

Ondernemers moeten zichzelf laten zien, durven niet, blijven twijfelen, hebben geen focus en voelen de angst.

Regeringsleiders bluffen, sussen of leven met hun onderdanen mee.

De anderhalve meter is bijna niet te hanteren. 

Het voelt ook niet goed.

Het hart van oma’s en opa’s scheurt doormidden. Het voorheen zo gewone knuffelen lijkt nu voorgoed voorbij….

De herfst blikt terug

Wat is normaal… het nieuwe normaal?

21 september 2020 een dag om nooit te vergeten, herfst in het nieuwe normaal dat nooit went.

De herfst blikt terug

Ziet gezinnen die zich meer verbonden voelen.

Hoort vaders zeggen: “deze thuisperiode had ik nooit willen missen”.

Voelt de dankbaarheid van overlevenden van de COVID- 19.

Ziet mensen aarzelend bewustere keuzes maken.

Hoort het zingen in openlucht kerkdiensten.

Voelt de stilte van de totstandkoming van de transformatie die op gang is gebracht.

Ziet een positieve ontwikkeling in het hebben van oog voor kleine dingen.

Oefent nieuwe woorden als: teststraat, intelligente lockdown, outbreak managementteam, coronakapsel en lockdownkilo.

De herfst proeft tussen de regels door dat elk mensenleven is veranderd.

De herfst kijkt vooruit

10. Ziet tieners met meer online vrienden waar ze plezier mee maken.

20. Stimuleert twintigers die hun studie nog steeds online moeten volgen.

30. Voelt mee met de dertigers die veel meer tijd voor hun gezin hadden maar die rouwen omdat het thuislesgeven hun kinderen zo goed deed en dit nu niet meer mag.

40. Luistert naar verhalen van veertigers die voor balans tussen werk- en privé kiezen en bewuste loopbaankeuzes maken.

50. Ziet verhuisbewegingen van vijftigers die doelbewust kiezen voor meer kwaliteit van leven.

60. Hoort van zestigers die minder gaan werken en eerder met pensioen gaan.

70. Ziet zeventigers op hun elektrische fiets geen anderhalve meter afstand houden.

80. Is verwonderd over de vitaliteit van mentaal en lichamelijk gezonde tachtigers die zich, met hart en ziel voor maatschappelijke doelen sterk maken. 

90. Luistert naar de levenservaringen van negentigers die herinneringen uit de tweede wereldoorlog ophalen.

100. Is verwonderd over de dankbaarheid van de honderdjarigen die soms hoofdschuddend terugkijken.

De herfst kijkt vooruit

Ziet de positieve invloed van het afgelopen half jaar.

Ziet minder vliegbewegingen en wordt blij van de schonere lucht.

Hoort van de bezinning op wat er echt toe doet in het leven.

Voelt de saamhorigheid en verbinding tussen mensen.

Ervaart de dankbaarheid in het samenzijn van kerkgangers.

Ruikt de herfstgeuren in het schonere bos.

Hoort het respect van Nederlanders voor de regering.

Leest over de diversiteit van meningen over de COVID- 19 aanpak.

De herfst kijkt vooruit

Laat de herfstkleuren schitteren en geeft ons de laatste zonnestralen van 2020.

Ziet ondernemers opstaan, hun business veranderen en kansen grijpen.

Hoort dat mensen terugverlangen naar de blauwe lucht van april, mei en juni 2020.

Knikt instemmend naar de continue lesroosters op de scholen.

Is blij met de flexibiliteit van bedrijven over thuiswerken.

Is dankbaar voor de rust die prikkelgevoelige mensen mogen ervaren.

Heeft er vertrouwen in dat mensen komende winter innovatief en creatief blijven.

Is trots op de mogelijkheden die gezien worden om maatschappelijke bestemmingen te vinden voor leegstaande kantoren.

Hoort dat er minder discussies ontstaan over mondkapjes.

Is verwonderd over de transitie die zich in kerken aandient.

Ziet mogelijkheden voor rendabele online evenementen.

Is blij met minder files, schonere lucht en minder verkeersongevallen.

Is dankbaar voor de overheidsmaatregelen voor werkenden, werkzoekenden en ondernemers.

De herfst kijkt vooruit

Is belangstellend naar de toepassing van de nieuwe dingen die mensen het afgelopen voorjaar leerden.

Moet glimlachen om kapsels die een half jaar geleden not done waren, maar nu lijken te passen.

Heeft respect hoe de overheid communiceert en de crisis hanteert.

Is dankbaar met het meeleven van het koninklijk huis.

Is blij met de horecaondernemers die zich innovatief opstellen.

Is verheugd over de waardering van vitale beroepen zoals kappers, het zorgpersoneel, de doventolken.

Volgt met belangstelling innovatieve mensen en bedrijven en zij die zich belangeloos voor anderen inzetten.

Rouwt mee met nabestaanden, maar ziet hen weer moedig opkrabbelen om het leven in nagedachtenis aan hun geliefden voort te zetten.

Is blij met de operaties en medische onderzoeken die weer plaats kunnen vinden.

Voelt de dankbaarheid voor de volle supermarktschappen.

Huppelt enthousiast mee met de buitensporters.

Heeft respect voor de COVID- 19 overlevenden en hun familie die dagelijks strijden tegen de gevolgen van wat hen overkwam.

Heeft er moed op dat elkaar omhelzen binnen afzienbare tijd weer kan.

Is dankbaar voor de AANDACHT die mensen voor elkaar kregen.

Weet zeker dat er niets zonder bedoeling gebeurt.

Geniet van de aarde die ruimte krijgt om te zijn hoe ze bedoeld is. Ruimte voor herstel en harmonie in mens en economie.

De herfst

Schenkt ons haar mooiste herfstkleuren.

Kijkt vol verwachting uit naar de persconferentie waar meegedeeld wordt dat alles weer ‘normaal’ wordt.

Weet zeker dat niets meer is zoals voorheen.

Is ontroerd omdat elk mens meer besef heeft van een hogere betekenis in zijn leven.

Wenst iedereen geluk, zegen en gezondheid.

Nb.

In plaats van de herfst kan je ook ik lezen.

Wil je mij helpen deze overdenking zoveel mogelijk te verspreiden? Zodat er een intensere bewustwording, saamhorigheid en innovatie tot stand komt?

Dank je wel! 🙏.

© 2020 Unique Personal Branding – Larinda Bok

21 september 2020

Kennis met mij maken? Stuur een mail.