Hoogbegaafden multiplechoicevragen

Multiplechoicevragen en hoogbegaafden -> geen goede combi

Ik hoop dat hij nog wat vaker op zijn gezicht gaat zei de juf. Dan leert hij wel dat niet alles vanzelf gaat. Van de 15 multiplechoicevragen had hij er 12 fout.

De juf begreep het niet. In het begin van het schooljaar had Bram ook al mindere resultaten bij de multiplechoicevragen. De twaalfjarige Bram maakt zijn andere schoolwerk altijd bovengemiddeld. En nu……. zeer onvoldoende. Dat grijpt diep in bij hem. Bram is naast slim, ook erg gevoelig voor geuren, de labels in zijn kleding en voor wat anderen zeggen. Regelmatig weet hij geen weg met zijn overweldigende emoties.

De praktijk van hoogbegaafden bij multiplechoicevragen

Bram had thuis niet verteld dat hij de multiplechoicevragen zeer slecht heeft gemaakt. Totdat zijn ouders een belletje van de juf kregen, zij wilde een een videocall afspreken. Tijdens het overleg waar Bram ook bij aanwezig mocht zijn, kwam de multiplechoicetoets naar voren. Bram voelde zich falen en erg ongelukkig. 

De 50- jarige juf zei: “Bram is zo slim, hij moet maar veel met multiplechoicevragen oefenen, dan leert hij het wel. De rest van het schoolwerk gaat hem zo makkelijk af, ik hoop dat hij nog wat vaker op zijn gezicht gaat.”

Hoogsensitief

Als ik dit soort gebeurtenissen hoor, breekt mijn hart doormidden. Dat dit anno 2021 nog gezegd wordt door docenten! Wat een negatieve ervaring voor kinderen.

Welke impact hebben de woorden op de hoogbegaafde en hoogsensitieve Bram? Wat doet dit met Bram’s zelfbeeld? Hij is al zo perfectionistisch, de opmerking ‘dat hij nog maar vaker op zijn gezicht moet gaan omdat hij het dan leert’ blijft in zijn hoofd na-echoën.

Daarom dit blog voor alle meesters en juffen!

Hoe werken multiplechoicevragen bij hoogbegaafden?

Multiplechoicevragen worden samengesteld door een open vraag door verschillende personen te laten beantwoorden. De meest gegeven foutieve antwoorden worden als optie genoteerd en het juiste antwoord wordt op verschillende rijen tussen, boven of onder de foute antwoorden geplaatst. Echter, hoogbegaafden willen diepgang in de lesstof en bij de toetsvragen. 

Multiplechoicevragen zijn vaak oppervlakkig en hoogbegaafden zoeken meer achter de vragen en kunnen minstens nog drie antwoorden geven op de vraag. Zij kunnen dan ook verantwoorden waarom hun antwoord juist is. Hun denkwijze en het verplichte kiezen brengt hen in verwarring.

De basis van multiplechoicevragen is vaak gebaseerd op kennis door uit het hoofd geleerde opsommingen en rijtjes. Doordat hoogbegaafden vanuit begrip leren en niet op geheugen, herkennen ze zich niet in de antwoorden. 

Hoogbegaafden denken snel. De meesten zijn perfectionistisch en raken in paniek als ze niet snel een juist antwoord kunnen aanvinken. Zij heroverwegen hun antwoord en weten geen motivatie voor hun keuze te geven. Wanneer je begrijpt hoe het brein van hoogbegaafden werkt, zijn lage cijfers voor multiplechoicetoetsen voor de hand liggend.

Drie tips voor meesters en juffen bij multiplechoicevragen voor hoogbegaafden

Beste juf en meester, om een positief zelfbeeld te bevorderen, wil ik je vragen om nooit meer over twaalf foute sommen te spreken. Je woordkeuze veranderen en de drie goede sommen noemen, maakt een wereld van verschil voor een kind!

Ik hoor nog de stem van de strenge meester uit klas vier op de basisschool: “oefenen, hard leren en doorwerken!

 1. Geef oefentoetsen mee en analyseer de fouten samen met de hoogbegaafde leerling.
 2. Vertrouw hoogbegaafde leerlingen en geef hen de vrijheid te bewijzen dat zij de stof beheersen door hen op een andere manier te toetsen. Denk aan bijvoorbeeld: een werkstuk maken, spreekbeurt houden of een mondelinge toets.
 3. Neem hoogbegaafde leerlingen aan de hand en leg stap voor stap uit, hoe je op geheugen kunt leren, denk aan bijvoorbeeld het maken van een mindmap.

Drie tips voor hoogbegaafde leerlingen bij het maken van bij multiplechoicevragen

Het is niet gek om aan de juf of meester te vragen of je de multiplechoicevragen op een andere manier mag maken.

Denk aan een mondelinge overhoring of het maken van een werkstuk. Daar kan jij je helemaal in uitleven!

 1. Twijfel niet te lang bij het geven van antwoorden. Vertrouw op je intuïtie. De praktijk wijst uit dat het eerste antwoord dat bij je opkomt vaak goed is.
 2. Vul als eerste alle vragen in waarvan je zeker weet dat het antwoord goed is.
 3. Maak een uittreksel van de stof als je weet dat lesstof met multiplechoicevragen getoetst wordt. Door het maken van het uittreksel verwerk je de lesstof in je geheugen. Kijk voor de toets nog even je uittreksel door of leer de hoofdpunten uit je hoofd.

Voel je herkenning en wil je meer weten?

Veel van mijn cliënten voelen zich anders en onbegrepen. Sommigen al van jongs af aan.

Wil jij meer weten over de kenmerken van hoogbegaafdheid? Neem contact met mij op via onderstaande button en we praten een half uurtje door over jouw vragen.

Wat verhelderend, het ontroert me dat ik er nu pas achter kom dat bewegen tijdens het studeren bij mij en hoogbegaafdheid past

Hilde

Wat een goede vragen stel je, ik wil er even over nadenken, want je raakt me.

Hans

Dit is de grootste eye-opener van vandaag: ‘het begint bij bewustzijn’. Nu kan ik verder met mijn team!

Kees
Einstein hoogbegaafd

Wat maakte Einstein tot Einstein? En hoe jij er eentje wordt.

Einstein had ongetwijfeld genetische aanleg tot genialiteit. Maar de genetische aanleg was niet hetgeen waar Einstein de geschiedenisboeken mee is ingegaan. Dat komt door alle ervaringen die hij in zijn leven meemaakte.

Einstein was meer dan een genie

Dit inzicht deed ik op uit het boek Stroom. Een boek over ons voortdurend veranderend brein. Ik werd mij bewust hoe de omgeving waar je opgroeit je helpt bij je persoonlijke ontwikkeling.

Regelmatig zeg ik tegen de deelnemers aan het Mentorprogramma 3.0: je wordt het gemiddelde van de vijf mensen met wie jij je omgeeft.

Einstein kon zijn verstand ontwikkelen door:

 • mensen in zijn omgeving die viool speelden
 • een natuurkundeleraar die hij op de middelbare school had
 • het oplossen van wiskundige problemen
 • de afwijzing van een meisje waarvan hij dacht te houden
 • het octrooibureau waarvoor hij werkte
 • de duizenden andere ervaringen die hij opdeed….

Dit alles maakte Einstein, naast zijn talent voor ambitie, tot de Einstein die we uit de historie kennen. 

Hetzelfde potentieel als Einstein

Elk jaar zijn er duizenden kinderen met evenveel potentie als Einstein. Echter zij groeien in andere culturen op. Hun economische omstandigheden zijn stukken minder dan van Einstein. En hun familie geeft hen geen positieve feedback en weten geen stimulerende omgeving te creëren. 

Helaas bereiken deze kinderen nooit de groeicurve die Einstein doormaakte.

De omstandigheden, mensen en initiatief maken je een Einstein

Wat ik hiermee wil schetsen is dat het potentieel dat je bezit, van hetzelfde volume als van iemand anders kan zijn.

Echter de omstandigheden, mensen in je omgeving en het nemen van initiatief dragen bij aan het optimaal ontwikkelen van jezelf. Ja, dit gaat zelfs zover dat je, met de juiste ingrediënten, jezelf kunt ontwikkelen tot een Einstein 3.0!

Je brein heeft een stimulerende omgeving nodig. Het brein ontwikkelt zich, in een passende omgeving, elke dag en spitst zich toe op groei. Mits….. er een stimulerende omgeving en ambitie is.

Extreme uitzonderingen

Er zijn echter extreme uitzonderingen. In 2005 vond de politie in Florida een meisje van zeven jaar oud: Danielle Crocket. Vanaf haar geboorte is zij door haar moeder in een achterkamertje, zo groot als een inloopkast, opgesloten. 

Er was voor het kleine meisje geen menselijke interactie, gesprekken of warme zorg. Danielle lag op een rottende, stinkende matras in haar eigen vuil. Ze maakte geen oogcontact, kon niet praten, zichzelf voeden of naar het toilet gaan.

85% van onze hersenen ontwikkelt zich in de eerste vijf levensjaren. De ontwikkeling van Danielle’s brein is blijven steken bij de ontwikkeling van een zuigeling. Artsen constateerden dat zij gezond is geboren, maar haar omgeving belemmerde haar uitermate sterk, waardoor haar brein zich niet kon ontwikkelen.

Deze gebeurtenis grijpt me diep aan en is te triest voor woorden.

Zo zijn er nog meer voorbeelden van kinderen die door onbekwame mensen of door dieren zijn opgevoed.

Flexibel brein

De hersenen gebruiken hun omgeving om zichzelf vorm te geven. Bij alle gebeurtenissen die je in het leven meemaakt, reageert je brein van nature flexibel.

Je brein heeft zoveel flexibiliteit dat gebeurtenissen die zich in je leven voordoen, worden opgeslagen.

Dat geldt voor leerzame gebeurtenissen zoals leren fietsen, talen leren etc., maar ook voor minder fijne gebeurtenissen zoals pesten, incest en noem maar op wat je mee kunt maken.

Hoe jij een Einstein kunt worden

Echter, wat je ook meemaakt, de manier waarop jij ermee omgaat maakt het verschil.

Om mensen dat te leren, heb ik de ACT opleiding gevold. In de Acceptance and Committment Therapy leer ik mensen nieuwe ervaringen toe te voegen, waardoor bestaande gedachten, gevoelens en gebeurtenissen andere functies krijgen.

Niet zweverig maar tastbaar

In het bijzonder hoogbegaafde volwassenen die veel ‘in hun hoofd’ zitten, zijn gebaat bij deze unieke kortdurende therapie. De Acceptance and Commitment Therapie is een no nonsens therapie. Humor en Hollandse nuchterheid omgeven deze psychologische therapie.

Graven in het verleden heeft geen zin, het verleden hoort bij het heden. Maar leren omgaan met het verleden is een levenskunst die te leren valt.

Ik help je graag bij het leren omgaan met gedachten, gebeurtenissen en gevoelens uit het verleden; zodat je brein kan opbloeien, je blij en tevreden met jezelf bent en tot verrijking van anderen kunt zijn.

Ik maak graag kosteloos kennis met je om te kijken wat ik hierin voor jou kan betekenen.

hoogbegaafde potentieel benutten

Hoe je als hoogbegaafde jouw potentieel ten volle kunt benutten

Onderzoek wijst uit dat dat twee op de drie hoogbegaafde volwassenen aangeven dat zij hun potentieel niet ten volle kunnen benutten. Hoe potentieel en talent ontdekt wordt, wat je ermee kunt en hoe je meer veerkracht kunt ontwikkelen om flexibel met uitdagende situaties om te gaan.

Als hoogbegaafde wil je jouw potentieel ten volle benutten

Hoogbegaafde volwassenen die bij Unique Personal Branding aankloppen, ervaren vaak al in het eerste gesprek de (h)erkenning dat hoogbegaafdheid een essentieel knelpunt in hun werksituatie is. Zij komen met vragen als:

 • ik ben na twee jaar weer op zoek gegaan naar ander werk, ik wil nu wel eens weten wat bij mij past
 • ik heb het gevoel dat er meer in mij zit dan er nu uitkomt
 • ik verveel me op mijn werk, het is saai en ik heb geen uitdaging in mijn werk

Na veel teleurstellingen en negatieve ervaringen is het voor hoogbegaafde volwassenen een grote verrassing om te zien, horen en voelen dat hun talenten bij de persoonskenmerken van hoogbegaafdheid passen.

Praktijkvoorbeeld

John, een vijftigjarige basisschooldocent, herkende zich drie jaar geleden in de persoonskenmerken van hoogbegaafdheid. John heeft verder nooit iets met die ontdekking gedaan, maar merkt nu dat hij vastloopt en dat hij als diepe denker, steeds maar rondjes blijft draaien. In het kennismakingsgesprek zegt John zich als een zoemende bij, in een afgesloten jampotje te voelen. Hij zendt verschillende signalen van ontevredenheid uit en verwacht dat iedereen hem begrijpt en ziet worstelen. Maar hij wordt niet gezien en gehoord.

John solliciteert een paar maanden geleden naar een functie buiten het onderwijs, maar werd afgewezen vanwege zijn motivatie en werkervaring.

John wil graag ontdekken hoe hij uit het afgesloten jampotje kan komen. John wil als een blije bij, enthousiast zoemend, van bloem naar bloem vliegen en zijn kennis en ervaring van het onderwijssysteem met anderen delen. Op de werkplek waar hij nu zit, is daar geen ruimte voor. Maar wat dan?

John is erg gemotiveerd om op korte termijn met een persoonlijk ontwikkeltraject en een TMA Talentenanalyse te starten.

Echter, John komt uitgeput op mij over. Ik vertel wat ik zie en voel, en John is zo eerlijk toe te geven dat hij eigenlijk heel erg moe is. Zijn sollicitatie was een schot hagel omdat hij al langere tijd baalde van zijn huidige werksituatie. Ik stel John voor eerst de bron van zijn uitputting te gaan onderzoeken en daarna zijn potentieel te ontdekken zodat hij gericht ander werk kan gaan zoeken.

Met John doorliep ik drie stappen die nodig zijn om als hoogbegaafde je potentieel te ontdekken en veerkrachtig met uitdagende situaties om te kunnen gaan.

Stap 1: benutten van het hoogbegaafde potentieel

In gesprek gaan over onderstaande onderwerpen, is een goede eerste stap. Kies een hulpverlener of coach die ervaring heeft met hoogbegaafdheid.

Wees er alert op dat deze persoon met wetenschappelijk onderbouwde instrumenten werkt en dat er geen standaardrapporten, die je in een vastomlijnd hokje stoppen, worden gebruikt.

Mijn stokpaardje is: ‘hoogbegaafden passen niet in een hokje, ondernemerstype, letter, kleurtje of standaardprofiel.’

Het Instituut Hoogbegaafde Volwassenen (IHBV) heeft een hulpverlenerslijst met deskundige experts.

Stap 2: leren accepteren

Met de hulpverlener/ coach kan je in gesprek gaan en

 • bespreken waar je tegenaan loopt
 • ontdekken en leren accepteren dat je hoogbegaafd bent
 • ontdekken welke facetten in jouw persoonlijkheid jouw grootste talent is
 • wat de problemen in je werk en leven veroorzaakt

Bovenstaande lijkt gemakkelijk en in een paar gesprekken te realiseren. De realiteit is echter weerbarstiger. De problemen die het niet kunnen benutten van potentieel veroorzaken, vragen om een aanpak die begint bij de bron van het leven.

We gaan op zoek naar wat voor jou een waardevol leven is. Een ontwikkeltraject van minimaal vijf tot acht of meer gesprekken is aan te bevelen.

Ook John uit het praktijkvoorbeeld kiest voor aanpak bij de bron. Hij heeft het lef om uit zijn gedachtencirkels te stappen en diepgaand te gaan voelen en ontdekken wat voor hem waardevol in zijn leven is.

John kiest voor een 1 op 1 ontwikkeltraject met ACT (Acceptance & Committment Therapy). John ontdekt hoe hij zijn gedachten en gevoelens over fijne en minder fijne gebeurtenissen effectief kan hanteren in zijn werk- en privéleven. Hij merkt dat het leven hem lichter gaat vallen. Dit is hét moment voor de volgende stap.

Stap 3: Potentieel en energielekken ontdekken

Nadat John op een praktische en beeldende manier helder heeft wat hem energie kost en wat voor hem waardevol is om zijn dag mee te vullen, starten we met een persoonlijkheidsonderzoek.

Unique Personal Branding werkt met een wetenschappelijk onderbouwd en jaarlijks gevalideerd TMA persoonlijkheidsonderzoek met diverse aanvullende onderzoeken.

Een greep uit de mogelijkheden: cognitieve capaciteitenonderzoek, beroepsinteresseonderzoek, branches onderzoek, competentie- en talentenoverzicht, potentieelindicatie, arbeidsmarktonderzoek etc.).

Inzicht krijgen

Naast het inzichtelijk maken van talenten, competenties en de relatie met het gedrag gaan de gesprekken dieper in op de relatie tussen hoogbegaafdheid en gedrag in het dagelijks leven.

We bespreken ervaringen en inzichten over cognitie, brein en hoogbegaafdheid vormen zich.

De vijftigjarige John, ervaart wat een snel brein met zijn gedachten en gedrag doet. Hij ziet zwart op wit zijn potentieel en hij ontdekt welke talenten de meeste potentie hebben.

Ook wordt snel duidelijk wat hij nodig heeft om zingeving in zijn werk te ervaren.

Na afloop van het persoonlijke ontwikkeltraject weet John welk werk hem energie geeft. Hij omarmt zijn talenten en weet in welke branches en beroepen hij zijn potentie betekenisvol kan inzetten.

John maakte met het aanvragen van een kennismakingsgesprek een eerste stap naar waardevol leven, gebaseerd op persoonlijke waarden, talenten en potentie.

Als hoogbegaafde je potentieel benutten

Ik gun jou ook dat je jouw hoogbegaafde potentieel, elke dag, volledig in kunt zetten. Dat je jouw behoefte aan autonomie en uitdaging, jouw creativiteit en waardevolle potentie in kunt zetten binnen organisaties die je waarderen om wie je bent en wat je de wereld te bieden hebt.

Wil jij

 • flexibel omgaan met uitdagende situaties
 • ontdekken wat je écht belangrijk in je leven vindt
 • uit je hoofd naar je gevoel
 • meer veerkracht
 • minder vaak in conflictsituaties belanden

Kom eens (online) kennismaken om te horen hoe jij een waardevol leven kunt hebben.

Voorbeeldoverzicht competentiepotentieel

Hoogbegaafd potentieel benutten

Zelfonderzoek hoogbegaafdheid

Zelfonderzoek naar hoogbegaafdheid

Je zelfbeeld vertelt vaak een ander verhaal, daarom is het moeilijk om een zelfonderzoek naar hoogbegaafdheid in te stellen. Vergelijken met alom erkende hoogbegaafde medestudenten, collega’s, broers, zussen of vrienden zorgt voor een negatieve kijk op jezelf en aan hoogbegaafdheid durf je niet te denken. Maar hoe kom je er dan achter of je hoogbegaafd bent?

Algemene visie op zelfonderzoek naar hoogbegaafdheid

Dit blog geeft een algemene visie op het ontdekken van hoogbegaafdheid bij jezelf. Het woord zelfdiagnose gebruik ik niet. Een diagnose wordt gesteld bij een beperking, ziekte of aandoening. Hoogbegaafdheid valt onder geen van deze begrippen. Hoogbegaafdheid is een persoonskenmerk en houdt meer in dan een IQ van 130 of meer.

Overschatting en onderschatting van jezelf

Het komt voor dat volwassenen via hun hoogbegaafde kinderen herkenning in de persoonskenmerken van hoogbegaafdheid vinden. Het komt ook voor dat volwassenen zichzelf overschatten en compensatie willen voor negatieve ervaringen in het verleden. Denk aan veel negatieve ervaringen op school, studie of het gezin. Men denkt dan: het woord hoogbegaafdheid kan dat alles verklaren.

Misvattingen over hoogbegaafdheid voorkomen

Mensen zoeken vaak bekrachtiging bij zichzelf of bij anderen. Om misvattingen en misdiagnoses te voorkomen is het van belang om een objectieve, deskundige blik van een professional te vragen. Mijn tip is: vind een professional die ervaring heeft met hoogbegaafdheid, die jouw hele systeem erbij betrekt en met wetenschappelijk onderbouwde instrumenten werkt.

Door persoonlijke gesprekken en de inzet van verschillende instrumenten kan duidelijk worden of er sprake is van hoogbegaafdheid.

Hieronder licht ik drie instrumenten toe.

Drie instrumenten die helpen bij zelfonderzoek naar vermeende hoogbegaafdheid

Er zijn veel onderzoeksinstrumenten in omloop. Persoonlijk ben ik voorstander van, en werk ik met wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde methodieken en instrumenten.

Persoonlijkheidsonderzoek

Een persoonlijkheidsanalyse, assessment, talentenanalyse of welke woorden er aan gegeven worden, brengt gedrag en persoonlijkheid in kaart.

Dit persoonlijkheidsonderzoek kent geen standaard profielen, types of kleurenprofielen. Ik werk met de TMA Talentenanalyse. Dit wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidsonderzoek legt een fundament waar je op voort kunt bouwen. De TMA (Talent Motivatie Analyse) biedt tevens, oordeelloos en gebaseerd op de positieve psychologie, concrete handvatten om het aanwezige potentieel volledig tot ontplooiing te laten komen.

Energielekken die kunnen leiden tot burn-out of bore-out worden in kaart gebracht en de ontwikkeladviezen en ideale werkomgeving geeft richting in de zoektocht wat bij je past.

Therapie/ coaching

Wij werken met ACT. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een nieuwe stroming binnen de psychologie die op een aantal vlakken verschilt van andere stromingen. Het belangrijkste verschil is dat ACT niet doet aan ‘positief denken’. ACT probeert mensen uit hun hoofd te halen. We gaan samen onderzoeken hoe jij je leven wilt leiden. ACT houdt, net zoals ik, niet van de negatieve labels die door hulpverlening vaak op mensen worden geplakt.

Volgens ACT is het hebben van angstige en negatieve gedachten en gevoelens heel normaal. Niet alle gebeurtenissen kan je naar je eigen hand zetten, dingen overkomen je ook gewoon. Het hoort bij ons mens zijn.

Misschien ben jij gevoed met het idee dat psychische problemen hebben ‘abnormaal’ is, of zelfs ‘slecht’. In dat geval nodig ik jou graag uit om dit ACT-programma verder te gaan volgen. Wie weet ontdek je dan zelf hoe bevrijdend ACT kan zijn.

Je mag denken wat je denkt, voelen wat je voelt, en mag doen wat je droomt!

Gijs Jansen

Onderzoeksinstrumenten

Intelligentietesten

Een aantal van mijn cliënten willen graag bevestiging van hun hoogbegaafdheid door de uitslag van een intelligentietest. Ik neem geen intelligentietesten af.

Mijn advies is: investeer in een gedegen intelligentieonderzoek dat door een BIG- geregistreerde psycholoog of orthopedagoog wordt afgenomen. Indien gewenst verwijs ik graag door. Al wil ik wel vermelden dat een intelligentietest voor mij geen voorwaarde is om jezelf hoogbegaafd te noemen..

Voor-/ nadelen balans

Door het invullen door jezelf en anderen van een ‘voor-/ en nadelenbalans’ wordt een screening gedaan op kenmerken van hoogbegaafdheid. Zo nodig kan dit getoetst worden met andere tests.

Waarom hulp zoeken in plaats van een zelfonderzoek naar hoogbegaafdheid?

Op basis van de intake worden doelen opgesteld voor de coaching. Er zijn globaal vijf doelen te benoemen.

 1. Vermindering van klachten
 2. Zelfacceptatie hoogbegaafdheid
 3. Vergroten van copingvaardigheden
 4. Verandering van kerncognities
 5. Versterken van helpend gedrag

Wil je meer weten wat jou kan helpen in je zelfonderzoek naar hoogbegaafdheid?

Bekijk het YouTubekanaal met veel informatieve video’s over hoogbegaafdheid, kwaliteiten en valkuilen, herkenning van hoogbegaafdheid, hoe je brein werkt en veel meer.

Je kunt ook een gratis kennismakingsgesprek aanvragen.

gratis online coaching sessie

Herkenning van hoogbegaafdheid

Menigmaal kreeg ik te horen dat ik mijn collega’s niet of onvoldoende meekreeg en toen las ik op jouw site over herkenning van hoogbegaafdheid.

Op diverse sporen lijk ik een mismatch te hebben met collega’s, maar ook met leidinggevenden. Niet altijd komt het tot een conflict, maar een conflict kan wel snel om de hoek komen kijken.

Als jochie van zes jaar kreeg ik al te horen dat ik te snel ging. Nu wil ik het eigenlijk gewoon gezellig met mijn collega’s hebben en mijn ding doen. Ik hoef geen vrienden met iedereen te zijn, maar ik weet niet hoe ik de balans tussen individualisme en dikke vrienden kan houden.

Gesprek met leidinggevende

In een recent gevoerd gesprek met mijn leidinggevende kwam mijn snelle manier van analyseren en aanbieden van oplossingen ter sprake. Mijn leidinggevende vroeg mij hoe ik die snelheid beter kan reguleren.

Ontdekking en herkenning van hoogbegaafdheid

Ik heb in het verleden al eens coachingsessies doorlopen. De coach had geen ervaring met hoogbegaafdheid maar constateerde dat het een combinatie is van hoogbegaafdheid en een stukje autisme is. Ik kan heel gestructureerd en gefocust werken en leg graag kleur bij kleur bijvoorbeeld. Ik vraag me af of autisme aan de orde is.

Herkenning van hoogbegaafdheid op de website

Tja en toen ging ik op zoek naar meer informatie over autisme en hoogbegaafdheid. Toen kwam ik gisteren jouw site tegen.

Wat een herkenning en waardevolle informatie op Platform Hoogbegaafd 3.0.

Ik bleef lezen en dacht: hé zo ben ik ook en meer van dat soort aha ervaringen.

Herkenning van hoogbegaafdheid, wat nu?

Ik weet dat is die snelheid niet van mijn collega’s mag verwachten. Ik heb er wel moeite mee om te begrijpen dat ze mij niet snappen. Kan jij me vertellen of er sprake is van autisme en hoe ik zaken kan faseren? Ik wil mijn collega’s inspireren en motiveren. Maar hoe doe ik dat?

Nu zag ik o.a. de 1 op 1 coaching op je site en ik vraag mij af in hoeverre en op welke manier ik handvatten kan krijgen. Handvatten zodat ik meer en beter kan integreren in het team. Maar ook hoe ik ervoor kan zorgen dat mijn onderzoeken, analyses en oplossingen ook daadwerkelijk worden gedragen.

Communicatieproces

Ik ga van stap 1 naar 10. Ik leg vertel ze van de analyse en het doel, maar hoe kom ik bij het begrip van de ander? Ze snappen het niet, en hoe geef ik dat communicatieproces nu effectief handen en voeten?

Jij hebt ervaring met hoogbegaafdheid, communicatieprocessen en de persoonlijkheid van mensen.

Faseren van zaken

Is het herkenbaar dat je collega’s niet/ moeilijker meekrijgt? Daar heb ik, Larinda, ook mee gekampt.

Ik had geen idee dat de teamleiders niet meebewogen omdat ik veel te snel ging. Als je weet hoe het bij jezelf werkt, krijg je inzichten en ik kan je handvatten geven hoe je collega’s meekrijgt.

Maar als samenwerken en meekrijgen van collega’s niet bij jou als talent is aangelegd, kan je handvatten, tips etc. krijgen, maar dan wordt het erg moeilijk.

Een persoonlijkheidsonderzoek is dan een eerste stap naar jouw eigen gebruiksaanwijzing.

Drie tips om collega’s mee te krijgen

Herkenning van hoogbegaafdheid zorgt ervoor dat er veel kwartjes bij jou gaan vallen. Als je jezelf goed kent, kan je ook beter aan anderen uitleggen wat jij nodig hebt. Hieronder vind je drie tips om collega’s makkelijker in jouw snelle communicatie mee te krijgen.

 1. Wees je er bewust van dat jij sneller dan de rest bent, zorg dat je op momenten dat je moet wachten tot de ander zover is, iets te doen hebt. Denk aan je mailbox legen, voorbereiding voor een ander project of bel die zieke collega eens.
 2. Bedenk dat niet alles snel hoeft. Het is ook nuttig om regelmatig te reflecteren. Kijk eens van een afstandje naar je werkhouding (fysiek en mentaal). Houd jij het nog vol? Heb je voldoende zin en energie om je werk te doen? Geniet je van je werk? Genieten is ook reuze belangrijk!
 3. Geef anderen ook de ruimte om hun werk op hun manier te doen. Pas je niet aan hun tempo aan, maar betrek collega’s bij beslissingen en luister welke aanpak zij voor ogen zien. Vaak zijn er meerdere wegen naar Rome en is de snelste weg niet altijd de beste.

Wil jij eens sparren over wat je nog meer zou kunnen doen of wat jou zou kunnen helpen?

Ik stel voor dat we een videocall afspreken waar we in kennismaken en ik met je mee kan denken.

Boek over hoogbegaafdheid

Een boek schrijven over hoogbegaafdheid staat op mijn verlanglijstje, waar wil jij meer over weten?

E- Books

Tot op heden heb ik tientallen E- Books geschreven. Een van de meest inzichtgevendste is “I am who I am”.

Er zijn door anderen veel boeken over hoogbegaafdheid geschreven. Op mijn lijstje staat ook nog: een boek over hoogbegaafdheid schrijven.

Welke onderwerpen zou jij in mijn boek willen zien?

Wil je mij helpen?

Wil je mij helpen en via het contactformulier een berichtje sturen met een aspect rond hoogbegaafdheid of hoogbegaafdheid & ondernemen waar jij graag meer over zou willen weten?

Het E- book “I am who I am” is een boek over verschillende aspecten van hoogbegaafdheid

Ruim 3000 mensen lazen het E- Book “I am who I am”. Ik kreeg veel veel reacties van herkenning, confronterend en inzichtgevend.

Het E- Book “I am who I am” vat 37 pagina’s samen in vijf hoofdstukken. Ik zie prachtige foto’s en inspirerende quotes.

Soms denk ik: waar haal ik het vandaan? Vraagje: is dat nu creativiteit?

De hoofdstukindeling is als volgt:

 1. Hoogbegaafdheid en zelfbeeld
 2. Laag zelfbeeld versus jezelf zijn
 3. Minder kritisch, meer jezelf zijn
 4. Niemand hoeft zich aan te passen
 5. Het magische moment verdwijnt en dan?

Teruglezend denk ik: wat ontzettend veel informatie en elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal adviezen en praktische oefeningen.

Enkele onderwerpen uit het E- Book

 • Referentiekader
 • Perfectionisme
 • Faalangst
 • Hoogbegaafd en succesvol
 • Kritisch op jezelf
 • Vooroordelen
 • Stemmetjes in je hoofd
 • Trouw zijn aan jezelf
 • Onderpresteren
 • Onzichtbaar
 • Muren en kaders om je heen

En heel veel andere onderwerpen. Met zelfs een praktijkvoorbeeld uit mijn eigen leven. (Teruglezend denk ik: best kwetsbaar geschreven).

Community

Om meer inzicht te geven en handvatten om om te gaan met hoogbegaafdheid heb ik Platform Hoogbegaafd 3.0 opgericht. Er is een speciale website Hoogbegaafd 3.0. Hier vind je veel gratis kennis, e- learnings en artikelen.

Neem een kijkje op de website en wordt ook lid van de fijne besloten Facebookgroep Hoogbegaafd 3.0. In een fijne opbouwende sfeer helpen deelnemers elkaar en wordt inspiratie gedeeld. Herkenning en ontmoeting staat centraal op Platform Hoogbegaafd 3.0.

Vraag hier het boek “I am who I am” over verschillende aspecten van hoogbegaafdheid aan

“Zelfinzicht en reflectie zijn het begin van jouw nieuwe toekomst.”

Larinda Bok- van der Voet
Hoogbegaafden hoogbegaafdheid coach

De nr. 1 reden waarom je geen passende hoogbegaafdheid coach vindt

Wist je dat het praktisch onmogelijk is om tussen de (coach)bomen door het bos te zien? Er zijn veel coaches die denken alles te kunnen.

Deze coaches hebben een algemene studie gedaan en geen specialiteit. Dat maakt het onmogelijk om vaardig en competent te zijn op het gebied van hoogbegaafdheid.

Met zoveel algemene coaches is de keuze voor een passende hoogbegaafden coach niet altijd gemakkelijk.

De nr 1 reden

De nr. 1 reden waarom je geen passende hoogbegaafdheid coach vindt, lees je in dit blog.

Stel jezelf onderstaande vijf vragen om tot de keuze van een passende hoogbegaafdheid coach te komen

Neem pen en papier, google op hoogbegaafdheid coach en bekijk de websites van hoogbegaafden coaches. Beantwoord onderstaande vijf vragen.

Wie

Als coach en hoogbegaafde werk je nauw samen. Bekijk de website en voel bij wie jij je het meest op je gemak voelt. Is dat degene die jou op basis van je interesses en capaciteiten, het meest zou kunnen helpen?

Werkt deze coach met hoogbegaafde kinderen, volwassenen of ouderen?

Waar werkt de hoogbegaafden coach

Geeft de hoogbegaafden coach alleen live coaching of is er ook een mogelijkheid tot online coaching voor hoogbegaafden? Is de coach onderdeel van een samenwerkingsverband in een gezondheidscentrum of heeft de coach een privépraktijk? De kans dat je door iemand anders gecoacht wordt is groter bij coachbureau ’s dan een hoogbegaafden coach met een eigen praktijk.

Bij Unique Personal Branding word je door Larinda Bok gecoacht, zij is ook mentor van hoogbegaafde volwassenen. Iedereen die met Larinda samenwerkt krijgt meer energie en focus doordat zij leren om authentieke keuzes te maken in het vinden van hun weg naar meer betekenisgeving in leven, werk en relaties.

Voor vragen die buiten haar vakgebied liggen verwijst zij graag door naar gerenommeerde samenwerkingspartners zoals: hoogbegaafde kindercoaches, psychologen of coaches op specifieke ondernemersvraagstukken zoals SEO, websites, marketingcampagnes.

Wat kenmerkt de hoogbegaafdheid coach

Zorg ervoor dat je een hoogbegaafdheid coach kiest die gespecialiseerd is op het gebied van hoogbegaafdheid. Een coach die zelf geen issues heeft en waar je een klik mee voelt.

Vraag goed door op de expertise en beroepscertificeringen of registraties van de coach, gebruikte wetenschappelijke methodieken en diens levens- en werkervaring.

Dit voorkomt onrealistische verwachtingen over de dagelijkse praktijk en enorme teleurstellingen.

Wanneer is het tijd voor een hoogbegaafdheid coach

Het evenwicht tussen werk en privé is essentieel voor ons welzijn. De ervaring wijst uit dat hoogbegaafde volwassenen mét een coach of mentor meer veerkracht ervaren dan degenen zónder.

Het is elke hoogbegaafde volwassene aan te raden om minimaal een aantal keren per jaar te sparren en reflecteren met iemand die je aanvoelt en begrijpt. Ook iemand die op hetzelfde niveau kan spiegelen.

Dit helpt om de verbinding met jezelf, anderen en je werk te houden.

En nog belangrijker: het voorkomt dat je wordt blootgesteld een grote emotionele belasting die problemen kan veroorzaken zoals een burn-out of bore- out syndroom of een trauma.

Hoe loop ik als hoogbegaafde mijn pad

Het pad dat iedereen loopt is ook belangrijk.

 • Analyseer vanuit een objectief perspectief de benodigde tijd, moeite en voorbereiding.
 • Vraag jezelf af hoeveel tijd je aan coaching of mentoring kunt besteden.
 • Hoeveel ben je bereid te investeren in je coaching/ mentoring?

Over het algemeen zijn hoogbegaafden coaches flexibel in hun aanbod, zodat je in jouw eigen tempo vooruitgang kunt boeken. Dat vraagt echt maatwerk en geen standaardprogramma’s.

Het allerbelangrijkste is dat je de coach vindt die jou verder kan helpen. Ga altijd een kennismakingsgesprek aan en luister, kijk en voel of de klik er is. Dit blog helpt je hopelijk de juiste keuze te maken.

Wil jij

Een passende coach die diepgaande vragen stelt waardoor jouw eigen woorden naar boven komen?

Een passende coach met wie je kunt sparren en die je spiegelt zodat je de volgende stap kunt maken?

Meer betekenis in je leven, werk en relaties ervaren?

Stuur via onderstaande button een bericht en er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

thuiswerken hoogbegaafden

10 tips om bore-out tijdens het thuiswerken te voorkomen

Als straks alles weer ‘gewoon’ is. Iedereen weer naar kantoor gaat, de zorg weer de reguliere werkdruk heeft, als we gaan evalueren wat corona ons geleerd heeft…. Op die momenten gaan mensen uitvallen. En daar maak ik me zorgen om!

We kijken er naar uit dat alles weer ‘gewoon’ wordt, maar de veerkracht en het werkplezier heeft een jaar lang een grote knauw gekregen. Dit leidt tot uitputting van medewerkers, van ondernemers en vooral van hoogbegaafden.

Zij hebben andere energiegevers dan de gemiddelde mens. Zij lopen een grote kans op bore-out.

4 cruciale factoren voor werkplezier

Werkplezier wordt bepaald door

 1. de relatie met collega’s
 2. optimaal benutten van competenties
 3. regelruimte en vrijheid om te doen waar men energie van krijgt
 4. maatschappelijke relevantie van het werk

Hoogbegaafden hebben meer behoefte aan het vervullen van punt twee, drie en vier.

Thuiswerken en behoeften hoogbegaafden

Tijdens de coronacrisis wordt veel thuisgewerkt. Er is minder aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief kan gevoelig liggen. Het ontbreken van veel uitdaging, regelruimte en variatie in taken leidt tot bore-out bij hoogbegaafden.

Ondernemers kunnen makkelijker zelf uitdagingen zoeken, al blijft focus houden een terugkerend aandachtspunt. Juist bij thuiswerken ligt afleiding en verveling voor de hand. Dit demotiveert, biedt onvoldoende uitdaging en kan leiden tot bore-out.

Vicieuze cirkel

Veel hoogbegaafde medewerkers draaien rond in een vicieuze cirkel.

Zij zijn bang voor ontslag of problemen. Ook durven zij vanwege hun hoge ethische normen en waarden, niet te vertellen dat ze niet veel te doen hebben of dat ze uitgekeken zijn op hun werk.

Dat voelt voor hen als de kantjes eraf lopen en dat voelt niet goed. Toch zijn juist dit, de signalen van een bore-out.

Ondernemers voelen zich overwhelmed door alles wat op hen afkomt. Sommigen verdwalen in de informatiestroom of bedreigingen en niet iedereen ziet kansen. Het fysieke netwerk wordt kleiner terwijl het online netwerk enorm kan uitbreiden.

Uitbreiding van een online netwerk vraagt wel lef, weten wat je te bieden hebt en vaardigheden om dit te effectief te profileren.

Uitputting en stress bij thuiswerken

Medewerkers die niets zeggen ontwikkelen meer uitputting en stress wat ervoor zorgt dat zij vast gaan zitten in de situatie welke uitmondt in depressiviteit. Met alle gevolgen en kosten van dien. Voor leidinggevenden is het een veeleisende taak om in deze online tijd signalen van bore-out op te pikken.

Ondernemers geven leiding aan zichzelf, dit lukt de een beter dan de ander. Onderstaande tips zijn ook op ondernemers van toepassing.

Hoe voorkom je bore-out tijdens thuiswerken?

Signalen bore-out

Mensen zijn

 • snel geïrriteerd
 • ervaren geen plezier meer in hun werk
 • ontwikkelen een laag zelfbeeld
 • nemen geen initiatief meer
 • voelen zich futloos en/of komen moe over.

Onwetendheid en taboe over de bore-out

Hoogbegaafde mensen met een bore-out, proberen een bore-out te verbergen. Er is sprake van taboe en schaamte, of onwetendheid.

Ze doen alsof er niets aan de hand is en alsof ze het heel druk hebben, terwijl ze eigenlijk, uit verveling of missende uitdaging, andere dingen gaan doen zoals veel internetten in plaats van werken.

5 tips voor leidinggevenden van hoogbegaafde medewerkers

 1. Vraag bewust naar de energiebalans van je medewerkers en vraag wat de medewerker nodig heeft om geen energie te verliezen.
 2. Wees alert op signalen van terugtrekken of juist geïrriteerde, kort door de bocht reacties.
 3. Bied pro-actief ontwikkelmogelijkheden in de vorm van korte trainingen en cursussen.
 4. Geef gehoor aan de behoefte van hoogbegaafde medewerkers om vanuit autonomie en op hoog niveau meer vrijheid op het werk te krijgen. Deze vrijheid helpt om beter om te kunnen gaan met stressvolle situaties. De hoogbegaafde medewerker ziet zelf wel de ontwikkel- en verbeterkansen in het werk.
 5. Faciliteer onderzoek naar de sterkste punten van de hoogbegaafde medewerker, in plaats van te investeren in datgene waar iemand minder goed in is. Werken vanuit de sterke punten levert meer effect, werkplezier, efficiency en rendement op.

 5 tips voor hoogbegaafde medewerkers en ondernemers

Zit je op dit moment lekker in je vel en leef je voluit jouw talenten uit? Werken vanuit je sterke kanten geeft energie. Als jij merkt dat je weinig plezier meer in je werk hebt, futloos bent, je verveelt tijdens het thuiswerken wordt het hoog tijd om actie te ondernemen. Doe je dat niet, dan ben je hard op weg naar een bore-out.

Voorkom!

Probeer dat te voorkomen door onderstaande tips toe te passen.

 1. Onderzoek wat je leuk vindt. Vraag je leidinggevende om jouw persoonlijke opleidings- of scholingsbudget te mogen besteden aan een talentenonderzoek.
 2. Praat over je werkbeleving met je leidinggevende of de bedrijfsarts. Je kunt ook in gesprek gaan met een vertrouwenspersoon.
 3. Ga een interessante korte en inspirerende cursus of training volgen. Je intellect wordt geprikkeld en je ontmoet vast interessante mensen.
 4. Ontdek wat je wel wilt! Investeer voor een klein bedrag in een complete cursus, waar je als hoogbegaafde ontdekt wat jou betekenis en energie geeft.
 5. Onderzoek waar jouw regie en regelruimte in je werk zit. Kijk naar kansen! Wat kan wel, waar heb je invloed op en hoe kan je dat voor elkaar krijgen?

Als je je focust op de ene reden waarom iets wel kan, wegen de duizend redenen waarom iets niet kan minder zwaar.

Schaam je niet en bespreek je gevoel en waar je tegenaan loopt met een leidinggevende. Zoek naar veranderingen in je werkzaamheden.

En, als je zelfstandig ondernemer bent, zoek zelf naar mogelijkheden meer uitdaging te vinden in je werk en kom je daar niet goed uit, bespreek het dan met bijvoorbeeld een coach of een mentor.

Laat je inspireren door voorbeeldfiguren. Daar krijg je weer energie en ideeën van.

Meer weten over het voorkomen van een bore-out of kennismaken om te zien waar jij energie van krijgt?

Stel je vraag via onderstaande button en ik neem vrijblijvend contact met je op.

bore- out thuiswerken hoogbegaafd

Hoogbegaafd en thuiswerken: let op de sluipmoordenaar

Kruipt de tijd voorbij, voel je je niet uitgedaagd, stel je veel taken uit en voel je je leeg aan het einde van een dag? Let op! Bij thuiswerken ligt de sluipmoordenaar bore-out om de hoek!

Hoogbegaafd en thuiswerken

Je deed tot maart 2020 met veel plezier en energie je werk en nu…….. werk je verplicht thuis. De rust en prikkelarme omgeving waardeer je, maar die vergaderingen achter het beeldscherm….. doodsaai zijn ze. (Dat waren ze altijd al, maar nu extra. De anonimiteit van beeldbellen heeft wel als voordeel dat je de tijd hebt om je ideeën uit te tekenen ;-))

En toch voel jij je nutteloos. Je hebt last van uitstelgedrag en voelt je niet altijd even blij. Om dat depressiviteit te noemen gaat je te ver, maar somber ben je wel.

Hoogbegaafd, thuiswerken en gemis van collega’s

Je merkt dat je thuis sneller kunt werken, maar ook dat je langer moet wachten tot je collega’s acties ondernemen in de voortgang van het project. Je mist het overzicht in de projectplanning, de communicatie gaat niet vlekkeloos, je raakt de controle kwijt, maar boven alles……….. je verveelt je stierlijk.

Waar je voorheen temidden van de hectiek, samen met collega’s intens en gedreven met een project bezig kon zijn, lukt het je nu niet. Genieten van je werk is er niet meer bij.

Je hebt weinig contact met je collega’s en je leidinggevende doet haar best, maar vraagt niet door hoe jij je werkelijk voelt.

Bovendien hang je niet aan de grote klok hoe je er werkelijk bij zit. En toch……… je voelt het wellicht zelf ook aan: je voelt je niet vitaal maar ervaart stress. Jouw draagkracht en draaglast raken uit balans.

Je begrijpt alleen niet hoe dat kan, want:

 • zoveel werk heb je nu ook niet
 • het werk dat er ligt is eenvoudig
 • er is geen tijdsdruk…..

Chronische stress resulteert in burn- out/ bore- out

Het grote nadeel van thuiswerken is dat je weinig flow ervaart. Je wordt niet geïnspireerd door collega’s om je heen. De hoeveelheid werk is eigenlijk te weinig uitdagend om de tijd te laten vliegen. Je bent bang voor de stress die je ervaart, je wilt meer doen, maar je komt nergens toe. Dan ervaar je dat je traag wordt, je voelt je niet productief en bent vermoeid.

Dat knaagt aan je. Je merkt dat je privé ook prikkelbaar en lusteloos bent….. Let op! De sluipmoordenaar bore- out ligt op de loer.

Dat kan anders!

Je bent hoogbegaafd en moet thuiswerken? Ervaar je bovenstaande signalen? Trek aan de bel want als je er op tijd bij bent kan dat anders. Het begint met bewustwording.

Herkennen en erkennen hoe het nu écht met je gaat is een eerste stap. De stap om daar inzicht in te krijgen, kan je in de meeste gevallen niet alleen maken.

Een onafhankelijke deskundige blik helpt je om objectief naar jezelf en jouw situatie te kijken.

De juiste hulp met expertise in hoogbegaafdheid en bore- out

Mijn advies is zoek hulp! Laat het niet te ver komen. Juist nu je thuiswerkt is de kans groot dat je door blijft gaan en je nog vermoeider, overspannen of zelfs bore- out raakt..

Ik vraag je: neem je gevoel serieus en praat er met de juiste mensen over. Dan hoeft thuiswerken niet op een bore- out uit te lopen.

Vind de juiste hulp! Niet elke huisarts, bedrijfsarts, psycholoog of psychiater is bekend met bore- out. Deze mensen zijn écht goed opgeleid, daar zeg ik niets van. Alleen wordt er in hun integrale opleidingen weinig kennis gedeeld over hoogbegaafdheid en bore- out.

Wanneer je bovenstaande signalen herkent kan je ook zelf hulpverleners zoeken die wél bekend zijn met de verschijnselen van bore- out en hoogbegaafdheid.

5 tips voor leidinggevenden van hoogbegaafde thuiswerkers

Er zit veel onbenutte potentie in hoogbegaafde medewerkers. Voor leidinggevenden is het extra belangrijk om in de tijd waar veel thuisgewerkt wordt:

 • aandacht, erkenning en steun aan hoogbegaafde medewerkers te geven
 • alert te zijn op signalen van lusteloosheid, onproductiviteit en stress
 • aandacht te geven aan de werkbeleving, vraag hoe men zich voelt na een dag thuiswerken
 • informele bijeenkomsten te organiseren, (bij voorkeur met een aantal hoogbegaafde medewerkers bij elkaar, zodat ze elkaar kunnen aanvoelen en challengen)
 • te investeren in talentmanagement, bied je medewerkers een talentenanalyse aan en ga in gesprek welk werk écht past, dat is win- win

Vraag jij je af of je met een bore-out te maken hebt?

Als je aan het overleven bent, je wilt leren effectiever te worden, beter timemanagement te krijgen of meer voor jezelf op wilt komen, is het tijd om hulp te zoeken. De genoemde signalen zijn risicofactoren voor burn- out en bore- out. Als je in een kringetje door blijft draaien, treedt er geen verbetering op.

Een hulpverlener kan je helpen jouw situatie te herkennen en er niet ‘in te blijven hangen’. Laat jouw kwetsbaarheid je kracht worden!

Hoogbegaafd en thuiswerken? 5 tips

 • flow is een buffer tegen stress, je voelt je geïnspireerd en bruist van energie, zorg dat je dagelijks momenten van flow ervaart
 • zorg voor waardering, zowel materieel als immaterieel
 • zoek afleiding en ontspanning, ga wandelen, volg een leuke workshop binnen of buiten je vakgebied
 • elke keer wanneer je iets nieuws leert, geeft dat je een boost, investeer in persoonlijke ontwikkeling
 • vier je successen! Leg een dankbaarheidsdagboek aan waar jij je (kleine) succes van die dag in noteert

Wacht niet tot het te laat is, geen excuses!

Op het moment dat je excuses bedenkt om geen hulp te vragen, is de pijn nog niet groot genoeg. Mijn welgemeende raad is: wacht niet tot het te laat is.

Vraag je werkgever te investeren in jouw welzijn. Ga in gesprek met je leidinggevende, laat zien wat je te bieden hebt en vertel wat je wilt. Weet je dat niet precies? Investeer dan in een talentenanalyse waar je ontdekt waar je goed in bent, welke persoonlijke eigenschappen jou kenmerken en wat je nu écht wilt.

Kom een keertje kosteloos (online) kennismaken om te horen wat wij voor je kunnen betekenen. Neem contact op via de roze button hieronder.

hoogbegaafd ideëen niet begrepen

Mijn ideeën worden niet begrepen; heb je wel eens aan hoogbegaafdheid gedacht?

Heb jij wel eens aan hoogbegaafdheid gedacht omdat je ideeën niet begrepen worden”, vraag ik aan Bart. “Nee, waarom zou ik” zei hij schouderophalend. Hij haalde een hand door zijn haar en vertelde dat hij niet alleen maar tienen op school haalde. Bart vroeg mij zijn verhaal op te schrijven en te delen. Vandaar dit blog, met toestemming van Bart*.

Mijn ideeën worden niet begrepen, ik heb nooit aan hoogbegaafdheid gedacht

“Een collega met wie ik graag samenwerk zei: “Bart, ga eens met iemand praten, want ik denk echt dat jij hoogbegaafd bent. Je hebt zoveel en zulke fantastische oplossingen voor ons bedrijf.”

Nou en….. al zou dat zo zijn, wat dan nog! Wat heb ik er aan dat ik hoogbegaafd zou zijn. Inderdaad, mijn capaciteitentesten zijn altijd wel boven gemiddeld, maar hoe bijzonder is dat. Ik hoogbegaafd? Nou en…..

Hoe kies ik een hoogbegaafdencoach?


Nadat mijn vriendin aangaf dat ze echt heel graag wil dat ik met een hoogbegaafdencoach ga praten, ben ik gegaan. Ik vond het erg lastig om een coach te vinden die bekend is met hoogbegaafdheid, die een aansprekende website heeft en die professioneel overkomt.

Eerlijk gezegd ben ik allergisch voor ervaringsdeskundigen die, nadat ze zelf iets hebben meegemaakt, denken dat ze mij kunnen helpen.

Ik wil een coach kunnen vertrouwen vanwege zijn deskundigheid, dat hij met wetenschappelijk onderbouwde testen werkt en dat hij zelf ook geen issues heeft.

Ook wil ik stevig kunnen discussiëren en niet aan het lijntje gehouden worden.

Ik vond een coach waarvan ik inschatte dat hij mijn ideeën over hoogbegaafdheid begrijpt

Op de eerste afspraak liet ik al snel mijn houding van nou en…… varen. De coach vroeg mij waar ik tegenaan liep in mijn werk.

Open en eerlijk vertelde ik dat ik vaak aan mezelf twijfel. Ik weet dat ik goede ideeën heb, maar dat het management daar niet naar luistert. Ik zie een probleem en er komt als vanzelf een oplossing bij mij naar boven.

Meestal is dat een oplossing die allerlei risico’s en problemen in de toekomst voorkomt.

En als ik daar mijn toelichting op geef zeggen ze: “dat kan niet, dat is niet goed doordacht of daar zijn we nu nog niet aan toe”.

Ik denk dan: ‘snappen jullie het dan niet? Zie je niet dat vreselijk lang gaat duren en dat dit mis gaat lopen?’

Gek word ik van al die trage mensen om me heen. En ik vraag me echt af wie er nu gek is; zij of ik? Ik denk het laatste want ik ben de enige binnen ons bedrijf die zo denkt, dus dat zal wel niet normaal zijn.

Mijn ideeën worden niet begrepen; dat heeft toch niets met hoogbegaafdheid te maken?

Ik voel me totaal niet begrepen en word er doodmoe van.

Het werk dat ik nu doe, doe ik met twee vingers in mijn neus en ik verveel me stierlijk. Ik merk ook dat ik er ‘s morgens vroeg al tegenop zie om naar mijn werk te gaan.

Ik moet weer zonodig….. ik sleep me naar mijn werk en hoop op uitdagende klussen.

Een zee van herkenning bij de hoogbegaafdencoach

De coach vertelde me dat hoogbegaafden snel en associatief kunnen denken. Zij zijn snel verveeld en passen vaak slecht in een groep.

Naar aanleiding wat de coach vertelde werd ik bevestigd in mijn gevoel dat ik met mijn vrienden over andere dingen praat dan de meeste mensen, dat de meeste van mijn vrienden ouder dan ik zijn. Bij de coach merkte ik ook op dat ik zijn zinnen niet afmaak, iets dat ik bij anderen vaak wel doe.

Wat gek is dit! De coach vertelde dat hoogbegaafden dit alles niet als bijzondere talenten zien omdat ze het normaal vinden dat ze zo denken en doen.

Hoe weet ik dat ik hoogbegaafd ben?

De problemen die ik schetste komt de hoogbegaafdencoach vaak tegen bij hoogbegaafden. Ik zei: “nou fijn dan, maar wat heb ik er aan dat ik hoogbegaafd ben? En hoe weet ik dat zeker?”

Ik vroeg: “zal ik een IQ test doen, dan weet ik het zeker.” Haar antwoord verraste mij: “dat raad ik je niet aan, als ik zo met jou praat, dan zie ik zoveel persoonskenmerken van hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid is meer dan een hoge intelligentie. Ik ga je er meer over vertellen.”

Een zee van herkenning en begrip

Ik zal je vertellen dat er een zee van herkenning losbrak toen zij meer vertelde over wat hoogbegaafdheid inhoudt.

 • Dat je echt niet altijd tienen haalt.
 • Waarom ik mij suf verveelde tijdens de klassikale leesles in groep zeven.
 • Waarom het management na anderhalf jaar opeens met mijn idee naar voren komt terwijl ik het al 3000 keer heb aangegeven.
 • En waarom we nu opeens een sessie moeten hebben waar mensen zich over dat idee mogen uitspreken.
 • Hoe het komt dat ze nu opeens het plan met mijn oplossing gaan implementeren.

Ik heb ooit wel eens aan hoogbegaafdheid gedacht en wil nu verder om mezelf te begrijpen en waarom mijn ideeën niet worden begrepen

De hoogbegaafdencoach stelt voor om te beginnen met het onderzoeken van mijn veerkracht, mijn waarden en op ontdekkingsreis te gaan naar waar ik goed in ben en wat ik kan. Daar stem ik mee in, want heel diep van binnen voel dat dit me gaat helpen om te weten waar ik naar toe wil.

Ik wil graag mijn eigen plan trekken, maar ook connectie met mijn gevoel maken. Dat twijfelen aan mezelf en onzeker zijn over wie ik wil zijn, wil ik niet meer.

Ik merk dat ik met de coach lekker snel kan schakelen en dat zij interessante dingen vertelt over mij, mijn drijfveren en hoe dit samenhangt met hoogbegaafdheid.”

Herken jij het verhaal van Bart? Hieronder vind je vijf praktische tips die je helpen meer inzicht in jezelf en het onbegrip te krijgen.

Vijf tips om te zorgen dat jouw ideeën wel worden begrepen, ook al heb je nooit aan hoogbegaafdheid gedacht

 1. Kijk of je vanuit jouw positie invloed hebt op het proces en pak je kans
 2. Laat los in plaats van stuk te lopen op conflicten met collega’s
 3. Leer de kunst van het loslaten als je geen invloed hebt
 4. Verwacht niet automatisch dat anderen zien wat jij ziet
 5. Weet wat jouw grootste kracht is en zet die in je werk, je relaties en de maatschappij in

Wanneer je bovenstaande tips toepast krijg je een zinvoller leven waarmee je meer van betekenis kunt zijn. Je ervaart meer voldoening in je werk én je wordt een sympathieker mens.

Wil je met mij kennismaken om te zien of wij een klik hebben en ik jou verder kan helpen? Vraag via onderstaande button een gratis online coaching sessie aan.

*Gefingeerde naam en context