de kunst van het ongelukkig zijn

De kunst van het ongelukkig zijn

We leven in luidruchtige en oververhitte tijden. Overal is prikkeling en lawaai. Wordt het geen tijd dat de samenleving zich gaat aanpassen? Geïnspireerd door het het boek van Dirk de Wachter: ‘de kunst van het ongelukkig zijn’, schreef ik dit blog. Ik leg een link tussen ongelukkig of van betekenis zijn en hoogbegaafde volwassenen. Laat je inspireren!

Naast woorden is ook stilte nodig

Overal is prikkeling en lawaai in deze luidruchtige en oververhitte tijd. Het neurologisch systeem van de gemiddelde mens wordt overbelast en zij vinden te weinig gelegenheid om zich eraan te onttrekken. Laat staan het neurologisch systeem van hoogbegaafden. Veel hoogbegaafden hebben een zeer verfijnd neurologisch systeem, dat moeiteloos een ongekend aantal prikkels signaleert.

Stil zijn en de kunst van het ongelukkig zijn

Mindfulness en meditatie kent hoogtijdagen. Ik heb niets op mindfulness tegen, maar het is nog effectiever om geregeld stil te staan bij het dagelijkse bestaan. Om gewoon eens achteroverleunend niets te doen. Geen plan te hebben en alleen maar te zijn.

Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het alleen maar ‘zijn’ voor hoogbegaafden is. ‘Zijn’ is wel de essentie van een klein gelukje. Een gelukje om in mijn eigen tuin te mogen zitten.

Kan de samenleving zich nu eens aanpassen?

Hooggevoeligen (en daarmee een groot deel van de hoogbegaafden) zouden mensen met een gebruiksaanwijzing zijn schrijft Dirk de Wachter. De eerste die dit ontkent, ben ik. (Maar welk mens heeft geen gebruiksaanwijzing nodig?).

Ik poneer de stelling: “het wordt tijd dat de wereld zich aanpast en het wat minder druk wordt.”

Het wordt mijns inziens echt tijd (ik lees dit ook terug in het boek van Dirk de Wachter) dat de samenleving gaat luisteren naar hooggevoelige hoogbegaafden. Gevoeligheid stelt ons in staat de ander te zien en goed voor hem te zorgen. Daarnaast ontstaat creativiteit ook uit gevoeligheid en kwetsbaarheid. 

Gebruiksaanwijzing hoogbegaafden

Ik ben best een gelukkig mens. Ik heb het geluk gehad dat ik in Nederland ben geboren, ik had zorgzame ouders en natuurlijk heb ook ik een gebruiksaanwijzing. Maar ik heb voldoende geld en reken me rijk met mijn geliefde, mijn kinderen en kleinkinderen. Natuurlijk heb ik ook ongeluk gehad, maar ik onthoud vooral dat ik veel geluk heb.

Betekenis en zin zijn sleutelwoorden voor een goed leven. Dat geldt ook voor werk. De meeste mensen met een burn-out of bore-out geven aan, dat de inhoud van hun job te weinig zinvol is of dat hun werk te weinig gewaardeerd wordt.

De rol van de leidinggevende bij de kunst van het ongelukkig zijn

Het gaat dus niet in de eerste plaats over werkdruk en overuren, maar om betekenis. Hier kan de leidinggevende een belangrijke rol in spelen. Oog en waardering hebben voor elkaar is in de werkcontext ook van wezenlijk belang.

De leidinggevend hoeft alleen maar aanwezig te zijn, te luisteren, begrip tonen, kortom: zin te geven. Een e-mail met een opgestoken duim legt het volledig af tegen een echt gesprek.

Streven naar geluk als levensdoel is een vergissing

Streven naar zin en betekenis, is waar het om draait. Het zorgen voor anderen geeft een voldaan, ja zelfs een gelukkig gevoel, schrijft Dirk de Wachter.

Verantwoordelijkheden laten, daar waar ze horen

Iedereen kan zorgen, ook degenen die laag scoren op het talent hulpverlenen. Juist zij zorgen goed voor zichzelf, gaan niet ten onder aan een hulpverleningssyndroom, maar helpen de ander door diegene zijn eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Dit laatste is ook een groot talent van mij.

Dat gebeurt vaak niet in één gesprek, met één juist voorschrift. De onbekende wegen van het bestaan worden dikwijls gevonden door een een voorzichtig zoeken, met vallen en opstaan, tussen brein en verantwoordelijkheid.

Begeleiding van hoogbegaafde volwassenen

Hoogbegaafde volwassenen hierbij begeleiden geeft mij een, vaak moeilijk uit te leggen, gevoel van betekenis. De professionele afstand en toch de nabijheid, het in proporties en waarde kunnen zien van de ander als waardevol mens ervaar ik als een voorrecht in mijn werk.

De kunst van het ongelukkig zijn is geen ziekte

Herkennen, erkennen en omarmen van wie je bent zorgt voor betekenis en welbevinden in je leven. Dit ligt binnen handbereik voor iedereen die wil investeren in zichzelf.

Omdat ik uit een warm nest kom en mijn weg in het leven heb gevonden en continue investeer in persoonlijke ontwikkeling, wil ik iets doen voor de lastigheid die (vermoedelijk) hoogbegaafde volwassenen ervaren.

Ik wil (vermoedelijk) hoogbegaafde volwassenen inspireren dat zij zichzelf mogen en kunnen zijn. Daarom schrijf en spreek ik veel over het onderwerp hoogbegaafdheid bij volwassenen.

Wil je hier eens verder over doorpraten? Maak dan een persoonlijke afspraak of word lid van de Facebook community Hoogbegaafd 3.0. Hier delen we inzichten met elkaar en denken we op een positieve manier met elkaar mee.

Deel 1 gemist van mijn inzichten uit het boek: ‘De kunst van het ongelukkig zijn”? Hier lees je wat helpt en waarom je niet naar een psychiater moet als je je ongelukkig voelt.

Dit blog is ontstaan uit inspiratie uit het boek: De kunst van het ongelukkig zijn, Dirk de Wachter, vijfde druk 2019. Lees ook het blog over het eerste deel van het boek: ‘De kunst van het ongelukkig zijn’.