hoogbegaafde potentieel benutten

Hoe je als hoogbegaafde jouw potentieel ten volle kunt benutten

Onderzoek wijst uit dat dat twee op de drie hoogbegaafde volwassenen aangeven dat zij hun potentieel niet ten volle kunnen benutten. Hoe potentieel en talent ontdekt wordt, wat je ermee kunt en hoe je meer veerkracht kunt ontwikkelen om flexibel met uitdagende situaties om te gaan.

Als hoogbegaafde wil je jouw potentieel ten volle benutten

Hoogbegaafde volwassenen die bij Unique Personal Branding aankloppen, ervaren vaak al in het eerste gesprek de (h)erkenning dat hoogbegaafdheid een essentieel knelpunt in hun werksituatie is. Zij komen met vragen als:

 • ik ben na twee jaar weer op zoek gegaan naar ander werk, ik wil nu wel eens weten wat bij mij past
 • ik heb het gevoel dat er meer in mij zit dan er nu uitkomt
 • ik verveel me op mijn werk, het is saai en ik heb geen uitdaging in mijn werk

Na veel teleurstellingen en negatieve ervaringen is het voor hoogbegaafde volwassenen een grote verrassing om te zien, horen en voelen dat hun talenten bij de persoonskenmerken van hoogbegaafdheid passen.

Praktijkvoorbeeld

John, een vijftigjarige basisschooldocent, herkende zich drie jaar geleden in de persoonskenmerken van hoogbegaafdheid. John heeft verder nooit iets met die ontdekking gedaan, maar merkt nu dat hij vastloopt en dat hij als diepe denker, steeds maar rondjes blijft draaien. In het kennismakingsgesprek zegt John zich als een zoemende bij, in een afgesloten jampotje te voelen. Hij zendt verschillende signalen van ontevredenheid uit en verwacht dat iedereen hem begrijpt en ziet worstelen. Maar hij wordt niet gezien en gehoord.

John solliciteert een paar maanden geleden naar een functie buiten het onderwijs, maar werd afgewezen vanwege zijn motivatie en werkervaring.

John wil graag ontdekken hoe hij uit het afgesloten jampotje kan komen. John wil als een blije bij, enthousiast zoemend, van bloem naar bloem vliegen en zijn kennis en ervaring van het onderwijssysteem met anderen delen. Op de werkplek waar hij nu zit, is daar geen ruimte voor. Maar wat dan?

John is erg gemotiveerd om op korte termijn met een persoonlijk ontwikkeltraject en een TMA Talentenanalyse te starten.

Echter, John komt uitgeput op mij over. Ik vertel wat ik zie en voel, en John is zo eerlijk toe te geven dat hij eigenlijk heel erg moe is. Zijn sollicitatie was een schot hagel omdat hij al langere tijd baalde van zijn huidige werksituatie. Ik stel John voor eerst de bron van zijn uitputting te gaan onderzoeken en daarna zijn potentieel te ontdekken zodat hij gericht ander werk kan gaan zoeken.

Met John doorliep ik drie stappen die nodig zijn om als hoogbegaafde je potentieel te ontdekken en veerkrachtig met uitdagende situaties om te kunnen gaan.

Stap 1: benutten van het hoogbegaafde potentieel

In gesprek gaan over onderstaande onderwerpen, is een goede eerste stap. Kies een hulpverlener of coach die ervaring heeft met hoogbegaafdheid.

Wees er alert op dat deze persoon met wetenschappelijk onderbouwde instrumenten werkt en dat er geen standaardrapporten, die je in een vastomlijnd hokje stoppen, worden gebruikt.

Mijn stokpaardje is: ‘hoogbegaafden passen niet in een hokje, ondernemerstype, letter, kleurtje of standaardprofiel.’

Het Instituut Hoogbegaafde Volwassenen (IHBV) heeft een hulpverlenerslijst met deskundige experts.

Stap 2: leren accepteren

Met de hulpverlener/ coach kan je in gesprek gaan en

 • bespreken waar je tegenaan loopt
 • ontdekken en leren accepteren dat je hoogbegaafd bent
 • ontdekken welke facetten in jouw persoonlijkheid jouw grootste talent is
 • wat de problemen in je werk en leven veroorzaakt

Bovenstaande lijkt gemakkelijk en in een paar gesprekken te realiseren. De realiteit is echter weerbarstiger. De problemen die het niet kunnen benutten van potentieel veroorzaken, vragen om een aanpak die begint bij de bron van het leven.

We gaan op zoek naar wat voor jou een waardevol leven is. Een ontwikkeltraject van minimaal vijf tot acht of meer gesprekken is aan te bevelen.

Ook John uit het praktijkvoorbeeld kiest voor aanpak bij de bron. Hij heeft het lef om uit zijn gedachtencirkels te stappen en diepgaand te gaan voelen en ontdekken wat voor hem waardevol in zijn leven is.

John kiest voor een 1 op 1 ontwikkeltraject met ACT (Acceptance & Committment Therapy). John ontdekt hoe hij zijn gedachten en gevoelens over fijne en minder fijne gebeurtenissen effectief kan hanteren in zijn werk- en privéleven. Hij merkt dat het leven hem lichter gaat vallen. Dit is hét moment voor de volgende stap.

Stap 3: Potentieel en energielekken ontdekken

Nadat John op een praktische en beeldende manier helder heeft wat hem energie kost en wat voor hem waardevol is om zijn dag mee te vullen, starten we met een persoonlijkheidsonderzoek.

Unique Personal Branding werkt met een wetenschappelijk onderbouwd en jaarlijks gevalideerd TMA persoonlijkheidsonderzoek met diverse aanvullende onderzoeken.

Een greep uit de mogelijkheden: cognitieve capaciteitenonderzoek, beroepsinteresseonderzoek, branches onderzoek, competentie- en talentenoverzicht, potentieelindicatie, arbeidsmarktonderzoek etc.).

Inzicht krijgen

Naast het inzichtelijk maken van talenten, competenties en de relatie met het gedrag gaan de gesprekken dieper in op de relatie tussen hoogbegaafdheid en gedrag in het dagelijks leven.

We bespreken ervaringen en inzichten over cognitie, brein en hoogbegaafdheid vormen zich.

De vijftigjarige John, ervaart wat een snel brein met zijn gedachten en gedrag doet. Hij ziet zwart op wit zijn potentieel en hij ontdekt welke talenten de meeste potentie hebben.

Ook wordt snel duidelijk wat hij nodig heeft om zingeving in zijn werk te ervaren.

Na afloop van het persoonlijke ontwikkeltraject weet John welk werk hem energie geeft. Hij omarmt zijn talenten en weet in welke branches en beroepen hij zijn potentie betekenisvol kan inzetten.

John maakte met het aanvragen van een kennismakingsgesprek een eerste stap naar waardevol leven, gebaseerd op persoonlijke waarden, talenten en potentie.

Als hoogbegaafde je potentieel benutten

Ik gun jou ook dat je jouw hoogbegaafde potentieel, elke dag, volledig in kunt zetten. Dat je jouw behoefte aan autonomie en uitdaging, jouw creativiteit en waardevolle potentie in kunt zetten binnen organisaties die je waarderen om wie je bent en wat je de wereld te bieden hebt.

Wil jij

 • flexibel omgaan met uitdagende situaties
 • ontdekken wat je écht belangrijk in je leven vindt
 • uit je hoofd naar je gevoel
 • meer veerkracht
 • minder vaak in conflictsituaties belanden

Kom eens (online) kennismaken om te horen hoe jij een waardevol leven kunt hebben.

Voorbeeldoverzicht competentiepotentieel

Hoogbegaafd potentieel benutten