Hoogbegaafden multiplechoicevragen

Multiplechoicevragen en hoogbegaafden -> geen goede combi

Ik hoop dat hij nog wat vaker op zijn gezicht gaat zei de juf. Dan leert hij wel dat niet alles vanzelf gaat. Van de 15 multiplechoicevragen had hij er 12 fout.

De juf begreep het niet. In het begin van het schooljaar had Bram ook al mindere resultaten bij de multiplechoicevragen. De twaalfjarige Bram maakt zijn andere schoolwerk altijd bovengemiddeld. En nu……. zeer onvoldoende. Dat grijpt diep in bij hem. Bram is naast slim, ook erg gevoelig voor geuren, de labels in zijn kleding en voor wat anderen zeggen. Regelmatig weet hij geen weg met zijn overweldigende emoties.

De praktijk van hoogbegaafden bij multiplechoicevragen

Bram had thuis niet verteld dat hij de multiplechoicevragen zeer slecht heeft gemaakt. Totdat zijn ouders een belletje van de juf kregen, zij wilde een een videocall afspreken. Tijdens het overleg waar Bram ook bij aanwezig mocht zijn, kwam de multiplechoicetoets naar voren. Bram voelde zich falen en erg ongelukkig. 

De 50- jarige juf zei: “Bram is zo slim, hij moet maar veel met multiplechoicevragen oefenen, dan leert hij het wel. De rest van het schoolwerk gaat hem zo makkelijk af, ik hoop dat hij nog wat vaker op zijn gezicht gaat.”

Hoogsensitief

Als ik dit soort gebeurtenissen hoor, breekt mijn hart doormidden. Dat dit anno 2021 nog gezegd wordt door docenten! Wat een negatieve ervaring voor kinderen.

Welke impact hebben de woorden op de hoogbegaafde en hoogsensitieve Bram? Wat doet dit met Bram’s zelfbeeld? Hij is al zo perfectionistisch, de opmerking ‘dat hij nog maar vaker op zijn gezicht moet gaan omdat hij het dan leert’ blijft in zijn hoofd na-echoën.

Daarom dit blog voor alle meesters en juffen!

Hoe werken multiplechoicevragen bij hoogbegaafden?

Multiplechoicevragen worden samengesteld door een open vraag door verschillende personen te laten beantwoorden. De meest gegeven foutieve antwoorden worden als optie genoteerd en het juiste antwoord wordt op verschillende rijen tussen, boven of onder de foute antwoorden geplaatst. Echter, hoogbegaafden willen diepgang in de lesstof en bij de toetsvragen. 

Multiplechoicevragen zijn vaak oppervlakkig en hoogbegaafden zoeken meer achter de vragen en kunnen minstens nog drie antwoorden geven op de vraag. Zij kunnen dan ook verantwoorden waarom hun antwoord juist is. Hun denkwijze en het verplichte kiezen brengt hen in verwarring.

De basis van multiplechoicevragen is vaak gebaseerd op kennis door uit het hoofd geleerde opsommingen en rijtjes. Doordat hoogbegaafden vanuit begrip leren en niet op geheugen, herkennen ze zich niet in de antwoorden. 

Hoogbegaafden denken snel. De meesten zijn perfectionistisch en raken in paniek als ze niet snel een juist antwoord kunnen aanvinken. Zij heroverwegen hun antwoord en weten geen motivatie voor hun keuze te geven. Wanneer je begrijpt hoe het brein van hoogbegaafden werkt, zijn lage cijfers voor multiplechoicetoetsen voor de hand liggend.

Drie tips voor meesters en juffen bij multiplechoicevragen voor hoogbegaafden

Beste juf en meester, om een positief zelfbeeld te bevorderen, wil ik je vragen om nooit meer over twaalf foute sommen te spreken. Je woordkeuze veranderen en de drie goede sommen noemen, maakt een wereld van verschil voor een kind!

Ik hoor nog de stem van de strenge meester uit klas vier op de basisschool: “oefenen, hard leren en doorwerken!

  1. Geef oefentoetsen mee en analyseer de fouten samen met de hoogbegaafde leerling.
  2. Vertrouw hoogbegaafde leerlingen en geef hen de vrijheid te bewijzen dat zij de stof beheersen door hen op een andere manier te toetsen. Denk aan bijvoorbeeld: een werkstuk maken, spreekbeurt houden of een mondelinge toets.
  3. Neem hoogbegaafde leerlingen aan de hand en leg stap voor stap uit, hoe je op geheugen kunt leren, denk aan bijvoorbeeld het maken van een mindmap.

Drie tips voor hoogbegaafde leerlingen bij het maken van bij multiplechoicevragen

Het is niet gek om aan de juf of meester te vragen of je de multiplechoicevragen op een andere manier mag maken.

Denk aan een mondelinge overhoring of het maken van een werkstuk. Daar kan jij je helemaal in uitleven!

  1. Twijfel niet te lang bij het geven van antwoorden. Vertrouw op je intuïtie. De praktijk wijst uit dat het eerste antwoord dat bij je opkomt vaak goed is.
  2. Vul als eerste alle vragen in waarvan je zeker weet dat het antwoord goed is.
  3. Maak een uittreksel van de stof als je weet dat lesstof met multiplechoicevragen getoetst wordt. Door het maken van het uittreksel verwerk je de lesstof in je geheugen. Kijk voor de toets nog even je uittreksel door of leer de hoofdpunten uit je hoofd.

Voel je herkenning en wil je meer weten?

Veel van mijn cliënten voelen zich anders en onbegrepen. Sommigen al van jongs af aan.

Wil jij meer weten over de kenmerken van hoogbegaafdheid? Neem contact met mij op via onderstaande button en we praten een half uurtje door over jouw vragen.

Wat verhelderend, het ontroert me dat ik er nu pas achter kom dat bewegen tijdens het studeren bij mij en hoogbegaafdheid past

Hilde

Wat een goede vragen stel je, ik wil er even over nadenken, want je raakt me.

Hans

Dit is de grootste eye-opener van vandaag: ‘het begint bij bewustzijn’. Nu kan ik verder met mijn team!

Kees