tma-talentenanalyse-past-in-personal-brandprogramma-imago

Waarom TMA bij mij past en wat dat over mij zegt

Het overkomt ons allemaal wel eens dat je denkt, waarom gaat dit mij zo moeilijk af? Ik moet je bekennen dat ik dat ook soms ervaar. De TMA talentenanalyse geeft mij bevestiging en duidelijkheid over mijn sterke en minder sterke punten. De koppeling tussen TMA en imageconsultancy is uniek in Nederland en daarbuiten. Wat TMA over mij en mijn ideale klant zegt en hoe dit werkt, lees je in dit blog. Herken jezelf hierin!

Het grote voordeel van ouder worden en gewerkt te hebben in verschillende functies en organisaties, is immers dat je jezelf steeds beter leert kennen. Vele assesments later en veel levenservaring opgedaan hebbend, merk ik dat de TMA heel goed bij mij past. Bij mij als mens, ondernemer, coach en professional.

Integraal talentmanagement

In de aanloop naar mijn certificering als TMA certified professional deed ik zelf een TMA talentenanalyse. Wat mij vooral aanspreekt is dat TMA uitgaat van integraal talentmanagement.
Ik ben ervan overtuigd dat, als iedereen zijn talenten kent, deelt en deze continu ontwikkelt en van daaruit met anderen samenwerkt een van de gelukkigste mensen is. Én dat dit succesvol is voor bedrijven.

Mijn ideaal past bij TMA

Mijn ideaal is dat iedereen zijn talenten kent, deze continu ontwikkelt en congruent uitstraalt. Door op deze manier met anderen samen te werken ontstaan gelukkige mensen en succesvolle bedrijven.

TMA past bij mij als mens

Wat mij aanspreekt in de TMA, als meetinstrument voor talent, is het volgende.
TMA gaat o.a. uit van:

 • een holistische en multidimensionale benadering van talent
 • vermogens, zgn. natuurlijke capaciteiten
 • performance: inter- en intrapersoonlijke eigenschappen en excellentie
 • een systematisch ontwikkelingsproces
 • wetenschappelijke validatie

Kernwaarde past bij TMA

Voor mij zijn bovenstaande vetgedrukte begrippen kernwaarden. Daarnaast,

 • heeft TMA verschillende scans die ingezet kunnen worden op basis van de hulpvraag van de coachee en het doel van de organisatie
 • kent TMA een juiste prijs- kwaliteitsverhouding
 • kost TMA een realistische tijdsinvestering voor zowel coachee als werkgever
 • genereert TMA een bruikbare en toepassingsgerichte rapportage
 • heb ik als imageconsultant met een bedrijfskundige achtergrond, de expertise om de TMA rapportage te vertalen naar een personal brand

Wat mijn Talent DNA over mij zegt

In een terugkoppelgesprek bespreek ik altijd de bevindingen uit de rapportage in samenspraak met de kandidaat. Ook mijn talentenanalyse is nabesproken. Ik herken mij goed in mijn Talent DNA, mooi om te zien dat ik een stabiele persoonlijkheid heb ontwikkeld. Bovendien ervaar en zie ik dat besluiten in het verleden de juiste besluiten zijn geweest. Ik licht vijf talenten, met hun score op de 9-puntsschaal toe.

1. ONDERNEMEND

Score 9. Dit betekent dat ik (ook voor mijn leeftijd) extreem veel energie heb

2. DOELGERICHT

Score 8. Abstractheid en theorie is belangrijk voor mij. Vandaar mijn keuze om een personal brand te ontwikkelen en talent te analyseren met de wetenschappelijk onderbouwde TMA talentenanalyse. Ook weet ik welk pad ik wil volgen en probeer hier duidelijk op aan te werken.

3. CREATIVITEIT

Score 7. Ik pas me redelijk gemakkelijk aan in een hectische en chaotische omgeving. Dat herken ik, want ik kom, overzie en handel en delegeer. Dit talent bevestigt dat het goed was dat ik in loondienst de functie van projectleider zorg afwees. In deze functie kon ik vanuit mijn bedrijfskundige kennis en ervaring prima beleidsrapportages schrijven. Maar ik zou mij ook moeten voegen naar regels en kaders die de mijne niet waren. Dat in aanmerking nemend, zou het gaan conflicteren. Ook zou ik daar als mens niet volledig tot mijn recht komen.
De dualiteit tussen doelgerichtheid en creativiteit herken ik ook. Naast doelgericht bezig zijn laat ik me anderzijds graag afleiden door allerlei ideeën en plannen die op mijn pad komen, waardoor ik mijn doelen minder snel behaal.

4. SOCIABILITEIT EN CONTACT

Score 8. Ik krijg veel energie in het leggen van verbindingen tussen mensen. Maar ook heb ik het nodig om met mensen om te gaan. Dit is voor mij de belangrijkste reden om als ondernemer te netwerken. Wanneer ik dit talent niet zou vervullen, zou het niet goed met mij als mens, ondernemer, echtgenote, moeder, oma en collega gaan. Toen ik jaren geleden mijn onderneming begon, kende ik dit talent. Het werken met dit talent was een belangrijke voorwaarde om mijn onderneming te starten.

5. HULPVERLENEN

Score 1. Ik ben van de autonomie en zelfregie. In mijn managementfuncties en als verpleegkundige werd mij dit niet altijd in dank afgenomen. Ik vind het belangrijk dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. Dat iedereen zich dient te ontwikkelen en hier zelf de regie in dient te nemen. En wanneer het niet lukt, of er geen passende hulp geboden kan worden, en het mij wordt gevraagd, steek ik toch wel graag een helpende hand uit ;-).

Dit zijn vijf uitgelichte talenten. De TMA talentenanalyse laat in totaal 23 talenten zien.

Vijf talenten

Deze vijf talenten licht ik eruit omdat mijn ideale klant een klant is die op mij lijkt. Bij mij past dat bedrijf, of mens die:

 • uitgaat van autonomie en regie
 • een wetenschappelijk onderbouwde talentenanalyse en personal brandprogramma in wil zetten
 • buiten de kaders wil denken en bereid is hierin te investeren en zich te ontwikkelen
 • gesteld is op persoonlijk contact
 • autonomie hoog in het vaandel heeft staan en medewerkers stimuleert zelf de regie te pakken (ondernemerschap)

Wanneer ik met dit soort klanten werk, voel ik mijn energie stromen en bovendien kan ik mij voor de volle 100% geven (en dat is nogal wat met mijn energielevel). Hierdoor ontstaat er een optimaal resultaat in de vorm van een zelfbewuste uitstraling en personal brand, die de sterke punten van mensen uitstraalt. Waardoor:

 • leidinggevenden beter in staat zijn hun functie te vervullen
 • mensen meer betrokken zijn bij het werk
 • verandertrajecten beter slagen
 • mensen op waarde worden geschat
 • opleidingen en ontwikkeltrajecten meer renderen

Nu weet je waarom het instrument: ‘TMA talentenanalyse’, bij mij past.

Hoe zou het voor jou zijn als je:

 • succesvol wordt door te werken vanuit je drijfveren en talenten?
 • kunt focussen op je talenten en niet op wat ontbreekt?
 • zelfstandig keuzes maakt en weet hoe je een zelfbewuste uitstraling vormgeeft?
 • een krachtige congruente personal brand neer kunt zetten?

Wil je meer weten over de koppeling tussen talentmanagement en personal branding en ook wat dit voor jouw bedrijf of als persoon kan betekenen? Ik drink graag een kop koffie of thee met je om er meer over te vertellen.

Larinda Bok
T. 06 14 35 45 80