Zelfonderzoek hoogbegaafdheid

Zelfonderzoek naar hoogbegaafdheid

Je zelfbeeld vertelt vaak een ander verhaal, daarom is het moeilijk om een zelfonderzoek naar hoogbegaafdheid in te stellen. Vergelijken met alom erkende hoogbegaafde medestudenten, collega’s, broers, zussen of vrienden zorgt voor een negatieve kijk op jezelf en aan hoogbegaafdheid durf je niet te denken. Maar hoe kom je er dan achter of je hoogbegaafd bent?

Algemene visie op zelfonderzoek naar hoogbegaafdheid

Dit blog geeft een algemene visie op het ontdekken van hoogbegaafdheid bij jezelf. Het woord zelfdiagnose gebruik ik niet. Een diagnose wordt gesteld bij een beperking, ziekte of aandoening. Hoogbegaafdheid valt onder geen van deze begrippen. Hoogbegaafdheid is een persoonskenmerk en houdt meer in dan een IQ van 130 of meer.

Overschatting en onderschatting van jezelf

Het komt voor dat volwassenen via hun hoogbegaafde kinderen herkenning in de persoonskenmerken van hoogbegaafdheid vinden. Het komt ook voor dat volwassenen zichzelf overschatten en compensatie willen voor negatieve ervaringen in het verleden. Denk aan veel negatieve ervaringen op school, studie of het gezin. Men denkt dan: het woord hoogbegaafdheid kan dat alles verklaren.

Misvattingen over hoogbegaafdheid voorkomen

Mensen zoeken vaak bekrachtiging bij zichzelf of bij anderen. Om misvattingen en misdiagnoses te voorkomen is het van belang om een objectieve, deskundige blik van een professional te vragen. Mijn tip is: vind een professional die ervaring heeft met hoogbegaafdheid, die jouw hele systeem erbij betrekt en met wetenschappelijk onderbouwde instrumenten werkt.

Door persoonlijke gesprekken en de inzet van verschillende instrumenten kan duidelijk worden of er sprake is van hoogbegaafdheid.

Hieronder licht ik drie instrumenten toe.

Drie instrumenten die helpen bij zelfonderzoek naar vermeende hoogbegaafdheid

Er zijn veel onderzoeksinstrumenten in omloop. Persoonlijk ben ik voorstander van, en werk ik met wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde methodieken en instrumenten.

Persoonlijkheidsonderzoek

Een persoonlijkheidsanalyse, assessment, talentenanalyse of welke woorden er aan gegeven worden, brengt gedrag en persoonlijkheid in kaart.

Dit persoonlijkheidsonderzoek kent geen standaard profielen, types of kleurenprofielen. Ik werk met de TMA Talentenanalyse. Dit wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidsonderzoek legt een fundament waar je op voort kunt bouwen. De TMA (Talent Motivatie Analyse) biedt tevens, oordeelloos en gebaseerd op de positieve psychologie, concrete handvatten om het aanwezige potentieel volledig tot ontplooiing te laten komen.

Energielekken die kunnen leiden tot burn-out of bore-out worden in kaart gebracht en de ontwikkeladviezen en ideale werkomgeving geeft richting in de zoektocht wat bij je past.

Therapie/ coaching

Wij werken met ACT. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een nieuwe stroming binnen de psychologie die op een aantal vlakken verschilt van andere stromingen. Het belangrijkste verschil is dat ACT niet doet aan ‘positief denken’. ACT probeert mensen uit hun hoofd te halen. We gaan samen onderzoeken hoe jij je leven wilt leiden. ACT houdt, net zoals ik, niet van de negatieve labels die door hulpverlening vaak op mensen worden geplakt.

Volgens ACT is het hebben van angstige en negatieve gedachten en gevoelens heel normaal. Niet alle gebeurtenissen kan je naar je eigen hand zetten, dingen overkomen je ook gewoon. Het hoort bij ons mens zijn.

Misschien ben jij gevoed met het idee dat psychische problemen hebben ‘abnormaal’ is, of zelfs ‘slecht’. In dat geval nodig ik jou graag uit om dit ACT-programma verder te gaan volgen. Wie weet ontdek je dan zelf hoe bevrijdend ACT kan zijn.

Je mag denken wat je denkt, voelen wat je voelt, en mag doen wat je droomt!

Gijs Jansen

Onderzoeksinstrumenten

Intelligentietesten

Een aantal van mijn cliënten willen graag bevestiging van hun hoogbegaafdheid door de uitslag van een intelligentietest. Ik neem geen intelligentietesten af.

Mijn advies is: investeer in een gedegen intelligentieonderzoek dat door een BIG- geregistreerde psycholoog of orthopedagoog wordt afgenomen. Indien gewenst verwijs ik graag door. Al wil ik wel vermelden dat een intelligentietest voor mij geen voorwaarde is om jezelf hoogbegaafd te noemen..

Voor-/ nadelen balans

Door het invullen door jezelf en anderen van een ‘voor-/ en nadelenbalans’ wordt een screening gedaan op kenmerken van hoogbegaafdheid. Zo nodig kan dit getoetst worden met andere tests.

Waarom hulp zoeken in plaats van een zelfonderzoek naar hoogbegaafdheid?

Op basis van de intake worden doelen opgesteld voor de coaching. Er zijn globaal vijf doelen te benoemen.

  1. Vermindering van klachten
  2. Zelfacceptatie hoogbegaafdheid
  3. Vergroten van copingvaardigheden
  4. Verandering van kerncognities
  5. Versterken van helpend gedrag

Wil je meer weten wat jou kan helpen in je zelfonderzoek naar hoogbegaafdheid?

Bekijk het YouTubekanaal met veel informatieve video’s over hoogbegaafdheid, kwaliteiten en valkuilen, herkenning van hoogbegaafdheid, hoe je brein werkt en veel meer.

Je kunt ook een gratis kennismakingsgesprek aanvragen.